×

ผู้ว่าฯ จันทบุรี​ ออกประกาศความเท่าเทียมทางเพศฉบับประวัติศาสตร์​ จังหวัดแรกของประเทศไทย

โดย THE STANDARD TEAM
09.06.2020
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา วิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ลงนามในประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยประกาศฉบับดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเช่นเดียวกับบุคลอื่นสามารถใช้สิทธิเสรีภาพ จึงได้ออกประกาศให้ส่วนราชการปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้

 

  1. การแต่งกาย ให้บุคลากรสามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศสภาวะของบุคคลตามข้อบังคับของหน่วยงาน

 

  1. การจัดพื้นที่ที่เหมาะสม จัดพื้นที่ที่เหมาะสมกับจำนวนบุคคล ข้อจำกัดของบุคคล และอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศสภาวะของบุคคล

 

  1. การประกาศรับสมัครงานและการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน มีการระบุคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา หรือความสามารถที่สอดคล้องกับลักษณะงาน ไม่ระบุเพศโดยกำเนิด หรือเพศสภาพ/เพศสภาวะ 

 

  1. การใช้ถ้อยคำ ภาษา และกิริยาท่าทาง และเอกสารต่างๆ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เหมาะสมในการใช้เรียกอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศสภาวะของบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตีตรา เสียดสี หรือลดทอนคุณค่าของบุคลากรทุกเพศ รวมถึงเป็นการแสดงถึงอคติทางเพศที่ไม่เคารพในสิทธิและเสรีของบุคคล

 

  1. การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยงาน ส่งเสริมให้มีการสรรหาบุคคลทั้งเพศชาย เพศหญิง หรือผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด เข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกระดับ เพื่อพัฒนาสังคมไปสู่สังคมเสมอภาคอย่างแท้จริง

 

  1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดในการทำงาน

 

สำหรับประกาศฉบับดังกล่าว นาดา ไชยจิตต์ ผู้หญิงข้ามเพศ ในฐานะนักกฎหมาย ที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชน ที่สนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำของชนชั้นแรงงาน Sex Worker กลุ่มชาติพันธุ์ และความหลากหลายทางเพศ และนักสิทธิมนุษยชน ได้เป็นผู้เผยแพร่สู่สาธารณะ  พร้อมแสดดงความคิดเห็นว่า วันนี้พ่อเมืองจันทบุรีนำทีมประกาศใช้ข้อบังคับจังหวัดแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศแห่งแรก ขอให้บังคับใช้ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

 

สิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้คือผลงานจากคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ที่ร่วมผลักดันแนวปฏิบัติมาตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความทุ่มเทของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน และเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 

“ก่อนหน้านี้สภาพบังคับของมันเรียกได้ว่าแทบจะเป็นหมัน เบาเป็นขนนก จนแทบจะไม่เกิดการนำไปบังคับใช้ใดๆ เลย จนมาวันนี้เมื่อหัวขบวนเปลี่ยน ประธานคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สทพ.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ตอบรับนโยบายผลักดันจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ขอให้จันทบุรีนำร่องแล้วแพร่สะพัดไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยนะคะ” นาดากล่าว

 

ขณะที่ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส. กะเทยไทยคนแรก พรรคก้าวไกล และในฐานะกรรมาธิการความหลากหลายทางเพศ แสดงความคิดเห็นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี​ออกประกาศแห่งความเท่าเทียมทางเพศฉบับประวัติศาสตร์​จังหวัดแรกของประเทศไทย​ ขอแสดงความยินดี​กับหน่วยงาน​ต่างๆ สังกัดจังหวัด​จันทบุรี​ ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัด​ได้ลงนามในประกาศ​แห่งความเท่าเทียมทางเพศฉบับ​นี้ออกมา

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising