×

จันทบุรี ออกประกาศให้ประชาชนสวมหน้ากากก่อนออกจากบ้าน ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

โดย THE STANDARD TEAM
04.04.2020
  • LOADING...

(3 เมษายน) ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ออกคำสั่งให้ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับตาม พ.ร.บ. ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน เป็นต้นไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising