×

ชัชชาติลงพื้นที่รับฟังปัญหาใน 42 ชุมชนของเขตจตุจักร พร้อมแก้ปัญหาทั้งน้ำ-ไฟ-ที่อยู่อาศัยและตลาด

โดย THE STANDARD TEAM
28.03.2022
  • LOADING...
ชัชชาติลงพื้นที่รับฟังปัญหาใน 42 ชุมชนของเขตจตุจักร พร้อมแก้ปัญหาทั้งน้ำ-ไฟ-ที่อยู่อาศัยและตลาด

วันนี้ (28 มีนาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ลงพื้นที่รับฟังปัญหา 42 ชุมชนเขตจตุจักร ยืนยันช่วยแก้เศรษฐกิจปากท้อง ที่อยู่อาศัย และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

 

โดยชาวบ้านในพื้นที่ได้สะท้อนปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชนพหลโยธิน 46 และชุมชนบางบัว ริมคลองลาดพร้าว ที่ได้รับการจัดสรรโครงการบ้านมั่นคงไม่ครบถ้วน ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยตั้งชุมชนเองไม่ได้ และต้องพ่วงมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าจากบ้านอื่นทำให้เสียค่าใช้จ่ายแพง นอกจากนี้ชาวบ้านหลายชุมชนยังเรียกร้องให้แก้ไขระเบียบการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในชุมชนได้เองโดยไม่ต้องรองบประมาณของสำนักงานเขต พร้อมวอนแก้ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอและปัญหาปากท้อง ตลอดจนลดค่าเช่าแผงค้าในตลาดประชานิเวศน์ 1

 

ขณะที่ชัชชาติย้ำถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจ ‘เศรษฐกิจดี’ เพื่อช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชาวกรุงเทพฯ ตามที่ได้ประกาศไปแล้ว เช่น การลดค่าเช่าแผงค้าในตลาด เพิ่มตลาดนัด ถนนคนเดิน และจะเพิ่มช่องทางขายของออนไลน์ให้ชุมชน พร้อมยืนยันว่าจะนำทรัพยากรของ กทม. ที่มีอยู่มาจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ทุกฝ่าย โดยไม่เอารายได้เป็นที่ตั้ง

 

ส่วนปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยใน กทม. นั้น ชัชชาติบอกว่า แม้ กทม. ไม่ใช่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแต่ก็ไม่ปล่อยปละละเลย เพราะก็ต้องเข้าไปช่วยแนะนำและเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา หลักๆ คือช่วยให้ชาวบ้านออมทรัพย์ และการจัดหาที่ดินและหาแหล่งเงินกู้ให้ประชาชนโดยองค์การพัฒนาชุมชน (พอช.)

 

ส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ไฟส่องสว่าง ทางเท้า รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่ได้รับฟังในวันนี้ ชัชชาติยืนยันว่าหลายปัญหาเราได้บรรจุไว้ในนโยบายแล้วและจะบรรจุเพิ่มอีกหากพบปัญหาใหม่ๆ จากเดิมที่มีแล้ว 200 ข้อ ซึ่งไม่ได้มากเกินไป เพราะแต่ละนโยบายต้องตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นที่ทุกเขต เพื่อให้เป็นเมืองดีและน่าอยู่ นโยบายจึงต้องปรับตามความต้องการของประชาชน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising