×

กลุ่มเซ็นทรัลปั้นโมเดลต้นแบบ ‘Central Tham Zero Waste Model’ นำทัพบริษัทในเครือจัดการขยะให้ถูกวิธี สู่เป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

08.01.2024
  • LOADING...
Central Tham Zero Waste Model

หนึ่งภารกิจของกลุ่มเซ็นทรัลคือการปั้นโมเดลต้นแบบ ‘Central Tham Zero Waste Model’ ผ่านโครงการ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ นำทัพบริษัทในเครือจัดการขยะทุกประเภทให้ถูกวิธี เพื่อไปสู่เป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

นอกจากยุทธศาสตร์การสร้างรายได้ของธุรกิจให้เติบโตแล้ว การผลักดันเรื่องความยั่งยืนก็นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่กลุ่มเซ็นทรัลให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง 

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 


 

เห็นได้จากการเปิดตัวโครงการ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมภายใต้แคมเปญ Journey to Zero ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและแปรรูปชุมชน จริงใจมาร์เก็ต จ.เชียงใหม่, โครงการ A Journey to Zero: “Beauty Reborn”, โครงการ Bye Bye e-Waste, โครงการทิ้งดีXรีไซเคิลเดย์สัญจร, ติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ โครงการ Food Surplus และโครงการ Plastics Only, Please’ (P-O-P) 

 

ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามด้วยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

 

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า เราได้ต่อยอดจากโครงการ เซ็นทรัล ทำ เริ่มต้นด้วยการลงมือทำ จนกลายเป็น ‘ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ’ และเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านคามิคัตสึ (Kamikatsu) เมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ที่เกาะชินโชกุ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาแนวคิด Zero Waste และกระบวนการจัดการขยะ ผ่านหลักการพื้นฐานที่ทุกคนทำเริ่มต้นด้วยการลดขยะ ตามด้วยการใช้ซ้ำ และการรีไซเคิล 

 

พร้อมนำมาต่อยอดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการสร้างโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน และจะเป็นรีเทลแรกๆ ที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ต้นแบบในด้านการจัดการขยะทั่วประเทศ (Central Tham Zero Waste Model)

 

เมื่อเจาะลึกมาถึงตัวอย่างโครงการด้านการจัดการขยะของกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่

 

  1. โครงการศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและแปรรูปชุมชน จริงใจมาร์เก็ต จ.เชียงใหม่ คือศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ ซึ่งเป็นสถานที่เรียนรู้โมเดลการจัดการขยะเหลือศูนย์ของตลาดจริงใจ โดยแบ่งเป็นขยะอินทรีย์ 70% ขยะรีไซเคิล 10% และขยะทั่วไป 20% ขยะที่จะไม่ถูกนำไปสู่บ่อฝังกลบขยะคือขยะอินทรีย์ และขยะรีไซเคิล 10% ซึ่งจะถูกนำไปจัดการอย่างถูกวิธี 

 

อาทิ ขยะอินทรีย์เข้าสู่เครื่อง T.O.B.Y วันละ 250 กิโลกรัม สามารถผลิตเป็นก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 12.51 กิโลกรัมต่อวัน ทดแทน LPG 1 ถัง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 350.28 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อวัน หรือประมาณ 127,852  กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  

 

ส่วนวัสดุรีไซเคิลประเภทอื่นๆ เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว อะลูมิเนียม กระดาษ ที่รวบรวมได้จะนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และบางส่วนอาจนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ Upcycled แทนการรีไซเคิล เช่น การทำบล็อกปูถนน และนำวัสดุทำเฟอร์นิเจอร์  

 

  1. ในกลุ่มธุรกิจแฟชั่น ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ได้จัดโครงการลดการใช้พลาสติก และส่งเสริมให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำ โดยได้ให้คะแนนสะสมลูกค้าที่เป็นสมาชิก The1 ที่นำถุงช้อปปิ้งแบบใช้ซ้ำมาเอง รวมถึงโครงการ A Journey to Zero: “Beauty Reborn”

 

นับเป็นค้าปลีกรายแรกๆ ที่เริ่มแคมเปญ Central Love The Earth โดยร่วมกับ ECOLIFE ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มรักษ์โลก เปิดให้ลูกค้านำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ความงามที่ใช้แล้วจากวัสดุพลาสติก โลหะ และแก้ว มาที่จุด Beauty Waste Separation Corner โดยจุด Beauty Waste ดังกล่าว ทางห้างเซ็นทรัลได้มีการนำร่องที่แผนกบิวตี้ แกเลอรี ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นที่แรก และจากนี้มีแผนที่จะขยายจุด Beauty Waste ในแผนกเครื่องสำอางของห้างเซ็นทรัลทุกสาขา รวมถึงห้างโรบินสัน 

 

รวมถึงในกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอที ได้จัดโครงการ Bye Bye E-Waste จุดทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นไปกำจัดและรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

 

  1. เซ็นทรัลพัฒนาร่วมกับพาร์ตเนอร์รีไซเคิลเดย์ จัดตั้งรีไซเคิลสเตชันแล้ว 6 สาขา ได้แก่ สาขาอีสต์วิลล์, ศรีราชา, อยุธยา, ระยอง, ลาดพร้าว และเวสต์วิลล์ ซึ่งนำขยะรีไซเคิลเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 331 ตัน ลดปริมาณคาร์บอนได้กว่า 677 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเท่ากับปลูกต้นไม้ไปแล้ว 71,202 ต้น

 

  1. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด เริ่มติดตั้งเครื่อง COWTEC ในปี 2561 ที่เซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน และติดตั้งเพิ่มเติมที่เซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ทแอนด์วิลล่า ภูเก็ต และเซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย รวม 3 โรงแรม เพื่อผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการขยะอาหาร เริ่มตั้งแต่การบริจาคอาหารให้กับมูลนิธิ SOS ผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ในพื้นที่ต่างๆ 

 

จากแนวทางทั้งหมดนี้ กลุ่มเซ็นทรัลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านการจัดการขยะให้ถูกวิธี และต้องการเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising