×

ศาลล้มละลายกลางไฟเขียว ‘การบินไทย’ ยืดส่งแผนฟื้นฟูฯ จนถึง 2 มี.ค. 64 ย้ำเป็นครั้งสุดท้าย

28.01.2021
  • LOADING...
ศาลล้มละลายกลางไฟเขียว ‘การบินไทย’ ยืดส่งแผนฟื้นฟูฯ จนถึง 2 มี.ค. 64 ย้ำเป็นครั้งสุดท้าย

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย (THAI) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอขยายเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปอีก 1 เดือน นับตั้งแต่วันครบกำหนดเดิม 

 

การขอขยายเวลาดังกล่าว สืบเนื่องจากผู้ทำแผนจำเป็นต้องรวบรวมข้อเสนอแนะและความเห็นของเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ ที่มีต่อหลักการของร่างแผนฟื้นฟูกิจการและแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาของร่างแผนฟื้นฟูกิจการในส่วนต่างๆ ให้สมบูรณ์และครอบคลุม เพื่อให้เจ้าหนี้ทั้งหลายเห็นพ้องด้วยในหลักการของแผนฟื้นฟูกิจการ และเพื่อให้แผนฟื้นฟูกิจการได้รับการเห็นชอบด้วยแผนจากที่ประชุมเจ้าหนี้ต่อไป

 

ทั้งนี้ ผู้ทำแผนยังอยู่ระหว่างการประชุมเพื่อเจรจาและหารือร่วมกับบรรดาเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ เพื่อรวบรวมความเห็นดังกล่าว ประกอบกับแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสาระสำคัญหลายรายการ บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องร่วมกันพิเคราะห์พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนฟื้นฟูกิจการฉบับสมบูรณ์ จำเป็นต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง 

 

ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนด

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising