×

เซ็นทรัลใส่ใจลูกค้า ให้ศูนย์อาหารทำ Social Distancing ป้องกันโควิด-19 ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
19.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (19 มีนาคม) 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าที่รับประทานอาหารในศูนย์การค้า ณ ศูนย์อาหาร Food World จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการเพิ่มมาตรการในการรักษาความสะอาดในศูนย์อาหารให้ถูกสุขอนามัย เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ผ่าน 3 มาตรการสำคัญ โดยจะนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ทันทีในศูนย์อาหารของเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งประกอบไปด้วย Food World, Food Park และ Food Patio ทั่วประเทศ

 

  1. การทำความสะอาดบัตรและคูปองอาหารทุกใบ บัตรที่ลูกค้าได้รับทุกใบผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยพนักงานที่แลกเงินต้องสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และเพื่อลดการสัมผัสระหว่างพนักงานหน้าร้านและลูกค้า ด้วยการให้สแกนบัตรในการชำระเงินด้วยตัวลูกค้าเอง

 

  1. การจัดที่นั่งรับประทานแบบ Social Distancing หรือการเพิ่มระยะห่างทางสังคม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ โดยการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัย โดยจัดที่นั่งตามจำนวนและลักษณะที่นั่ง ได้แก่ 
  • โต๊ะขนาดเล็ก 1-2 ที่นั่ง ให้ขยับโต๊ะออกห่างจากกันอย่างน้อย 1 เมตร
  • โต๊ะขนาด 4 ที่นั่ง ให้ลดจำนวนที่นั่งลงเหลือ 2 ที่ และให้นั่งแบบสับหว่าง
  • โต๊ะขนาดใหญ่ 6-8 ที่นั่ง ให้นำม้านั่งยาวออกเปลี่ยนเป็นเก้าอี้แทน และจัดที่นั่งแบบสลับฟันปลา
  • เคาน์เตอร์บาร์ ให้ขยับเก้าอี้ออกห่างจากกันอย่างน้อย 1 เมตร
  • ทำสัญลักษณ์วงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร ติดที่พื้นเพื่อให้ลูกค้ายืนเข้าแถวห่างกัน ระยะห่างระหว่างจุดคือ 80 เซนติเมตร 

 

  1. การจัดการให้บริการช้อนส้อมแก่ลูกค้า ติดป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการงดแจกช้อนที่จุดบริการช้อนส้อม/จุดลวกช้อน เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อลดการสัมผัสและการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยจะให้พนักงานร้านค้าเป็นผู้มอบช้อนส้อมแบบ 1 ต่อ 1 วางช้อนส้อมลงในจานอาหารก่อนยื่นให้ลูกค้า กรณีอาหารที่เป็นน้ำ เช่น ก๋วยเตี๋ยว แกง ขนมหวาน ให้วางช้อนส้อมบนจานรอง ทั้งนี้ พนักงานร้านค้าต้องสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยในการปรุงอาหาร และแจกช้อนส้อมให้กับลูกค้า และให้สัมผัสเฉพาะบริเวณด้ามช้อนเท่านั้น 

 

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising