×
498581

ศุภรัตน์ อารีย์วงศ์

Semiconductor
10 มิถุนายน 2021

Semiconductor ชิ้นส่วนเล็กๆ สู่การขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ของโลก

สิ่งสำคัญหนึ่งที่สนับสนุนให้นวัตกรรมสามารถพัฒนาต่อไปได้เร็วและก้าวไกลแค่ไหน หลักๆ มาจากชิ้นส่วนเล็กๆ ที่มีคุณภาพสูง ที่เราเรียกว่า Semiconductor หรือ Chip ซึ่งเป็นวัสดุที่สำคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ในการผลิตแผงวงจรเล็กๆ เพื่อเป็นตัวควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเป็นสารกึ่งตัวนำและมีส่วนประกอบ เช่น ซิลิคอน...

MOST POPULAR