×

ชาญชัย ชัยประสิทธิ์

CEO Climate
29 เมษายน 2023

ซีอีโอจะตอบสนองความคาดหวังด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของนักลงทุนได้อย่างไร?

แม้ว่าในปัจจุบันผู้นำธุรกิจและนักลงทุนสถาบันจะเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แต่รายงานล่าสุด Climate leadership wanted: How CEOs can better meet investor expectations โดย strategy+business ของ PwC พบว่า ซีอีโอส่วนใหญ่ยังคงแสดงความกังวลต่อผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยกว่านักลงท...
22 มีนาคม 2023

‘Frictionless Retail’ กับโลกของการช้อปปิ้งที่กำลังเปลี่ยนไป

แม้เราจะผ่านปี 2566 ไปได้เพียงไตรมาสเดียว แต่ผู้บริโภคและบริษัทร้านค้าต่างกำลังเผชิญกับแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าที่ต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้น ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังคงมืดมัวในหลายๆ ประเทศ ทำให้ผู้บริโภคหันมาปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเพราะมีความกังวลต่...
ซีอีโอ
1 มีนาคม 2023

แนวทางรับมือกับความท้าทายของซีอีโอในวันนี้ เพื่อพลิกโฉมธุรกิจสู่ความยั่งยืนในวันข้างหน้า

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา PwC ได้เปิดเผยผลสำรวจซีอีโอทั่วโลกประจำปี ครั้งที่ 26 (26th Annual Global CEO Survey) ที่ได้สอบถามความคิดเห็นของซีอีโอจำนวนกว่า 4,000 คนทั่วโลก โดยในจำนวนนี้มีซีอีโอในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกรวมอยู่ด้วยถึง 1,634 คน   จากผลการสำรวจล่าสุดเราพบว่า ซีอีโอมองปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อ ความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาค และความขัดแย้ง...
17 มกราคม 2023

10 แนวคิดสู่การปฏิบัติขององค์กรในการทบทวนความเสี่ยง

ก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ปี 2566 ธุรกิจทั่วโลกยังคงเผชิญกับ ‘ความเสี่ยง’ ในหลากหลายรูปแบบทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นผู้นำองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับ ‘การจัดการความเสี่ยง’ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ ในขณะที่องค์กรก็ยังสามารถเติบโตต่อไปได้   ทั้งนี้ การจ...
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
21 ธันวาคม 2022

สร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจผ่านการทำงานร่วมกันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเป็นส่วนตัว และ ESG

ในปัจจุบันผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน หน่วยงานตรวจสอบ และนักลงทุน ต่างให้ความสำคัญและต้องการให้ธุรกิจมีการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) มากขึ้น ซึ่งการบูรณาการการรายงานด้าน ESG ควบคู่ไปกับการมีมาตรการควา...
25 พฤศจิกายน 2022

‘ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน’ ทางออกของการขับเคลื่อนธุรกิจหลังวิกฤตโควิด

ในช่วงระยะเวลากว่าสองปีที่ผ่านมา ธุรกิจทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ซึ่งทางออกของการแก้ปัญหาในวันนี้ไม่ได้อยู่ที่การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost Reduction) หากแต่ต้องอาศัยการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ผ่านการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีคลาวด์ การรั...
Net Zero
17 ตุลาคม 2022

‘4 ภารกิจ’ สำคัญที่ธุรกิจต้องเร่งจัดการเพื่อก้าวสู่ Net Zero

เมื่อวันที่ 19-25 กันยายนที่ผ่านมา PwC ในฐานะ Executive Series Sponsor ของงานสัปดาห์ภูมิอากาศ หรือ Climate Week NYC 2022 ที่ถูกจัดขึ้นทุกปี ณ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้จัดทำรายงานที่น่าสนใจภายใต้ชื่อ Net Zero Economy Index ที่แสดงให้เห็นว่าประชาคมโลกยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องลดความเข้มข้นคาร์บอน (Carbon Intensity) หรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด...
14 กันยายน 2022

จับทิศอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในยุคพลังงานสะอาด

ปัจจุบัน ‘พลังงานสะอาด’ หรือ ‘พลังงานสีเขียว’ (Green Energy) กลายเป็นหนึ่งในเทรนด์สำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่หันมาผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) และอุตสาหกรรมพลังงาน ที่เปลี่ยนมาผลิตพลังงานทดแทนกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานลม    นอ...
อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง
11 สิงหาคม 2022

เจาะลึกแนวโน้มอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกในอีก 5 ปีข้างหน้า

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้รูปแบบการเติบโตของธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง (Entertainment and Media: E&M) ทั่วโลกมีความผันผวน ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับตัวสู่ดิจิทัลมากขึ้น แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายลงในปีนี้ จึงอาจทำให้ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมฯ บางรายที่เคยได้รับประโยชน์ ไม่สามารถรักษาการเติ...
พฤติกรรมของผู้บริโภค
23 กรกฎาคม 2022

พฤติกรรมผู้บริโภค กับความคาดหวังต่อธุรกิจที่เปลี่ยนไปในยุคหลังโควิด

หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเริ่มคลี่คลายลงบ้าง จึงเกิดคำถามว่า พฤติกรรมผู้บริโภค ที่เปลี่ยนไปท่ามกลางวิกฤตในครั้งนี้ จะย้อนกลับไปสู่ยุคก่อนโควิด หรือจะยังคงอยู่ตลอดไป? เพราะนี่ถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของผู้ประกอบการที่จะต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ...

MOST POPULAR

Close Advertising