×

กรรณ์ หทัยศรัทธา

20 พฤษภาคม 2024

LTF มีดีกว่าไม่มี แต่ถ้าเปลี่ยนเกณฑ์ก็ ‘อย่ามีจะดีกว่า’

ประเด็นร้อนล่าสุดของตลาดหุ้นไทยหนีไม่พ้นการมาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่ ‘พิชัย ชุณหวชิร’ และมาตรการท้าชนอย่างการฟื้นคืนชีพกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-Term Equity Fund) หรือ LTF   ข้อได้เปรียบของ LTF เมื่อเทียบกับกองทุนลดหย่อนอื่นๆ อย่างกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (TESG) ที่เห็นได้ชัดเจ...

MOST POPULAR

X
Close Advertising