×

Special Story

4 กรกฎาคม 2017

Digital Ventures Accelerator

     เพราะการทำสตาร์ทอัพให้สำเร็จแค่ไอเดียที่ดีอาจไม่พอ แต่อาจต้องพึ่งการสนับสนุนด้านการเงิน ต้องการความรู้ในการทำธุรกิจ และคอนเน็กชันที่ดีในการต่อยอดธุรกิจด้วย      มารู้จัก Digital Ventures Accelerator โครงการที่เปรียบเสมือน MBA สำหรับสตาร์ทอัพไทย และแรงบันดาลใจในการปั้นสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจาก ชาล เจริญ...

MOST POPULAR