×
219816

BizKlass

Bizklass
11 มีนาคม 2019

เกรียงไกร กาญจนะโภคิน Index Creative Village – THE STANDARD Bizklass 8 มีนาคม 2562

ฟังแผน ‘เกรียงไกร กาญจนะโภคิน’ กับภารกิจรุกตลาดต่างประเทศของ Index Creative Village พวกเขาปรับตัวอย่างไร...
BizKlass
20 กุมภาพันธ์ 2019

สัมภาษณ์เดี่ยวครั้งพิเศษ เปิดบ้านเจ้าสัว ‘บัณฑูร ล่ำซำ’ – THE STANDARD BizKlass 15 กุมภาพันธ์ 2562

สัมภาษณ์เดี่ยวครั้งพิเศษ เปิดบ้านเจ้าสัว ‘บัณฑูร ล่ำซำ’ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดมุมมองธุรกิจ การเมือง และตัวตนของพลเมืองน่าน ในฐานะเบอร์หนึ่ง KBank   ในรายการ THE STANDARD BizKlass วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น....
4 กุมภาพันธ์ 2019

มองค้าปลีกไทยสู่ New Retail กับ วรวุฒิ อุ่นใจ – THE STANDARD BizKlass 1 กุมภาพันธ์ 2562

มองค้าปลีกไทยสู่ New Retail กับ วรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) และประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย...
4 กุมภาพันธ์ 2019

มีเดียเอเจนซี ยังมีเพื่ออะไร? ฟังคำตอบและกลยุทธ์ธุรกิจจาก ‘สงกรานต์ เศรษฐสมภพ’ – THE STANDARD Bizklass 25 มกราคม 2562

มีเดียเอเจนซี ยังมีเพื่ออะไร? ฟังคำตอบและกลยุทธ์ธุรกิจจาก ‘สงกรานต์ เศรษฐสมภพ’ ประธานกรรมการบริหาร Publicis Groupe Thailand...
22 มกราคม 2019

ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – THE STANDARD BizKlass 18 มกราคม 2562

อาชีพโบรกเกอร์หุ้นจะสูญพันธ์ุหรือไม่? ฟังคำตอบและทางรอดจากเบอร์ใหญ่วงการตลาดทุน ‘ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ’ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย...
15 มกราคม 2019

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ อดีตรองประธาน กสทช. – THE STANDARD BizKlass 11 มกราคม 2562

‘5G กับการเปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจไทย’ มองผลกระทบให้ครบมุมเทคโนโลยีกับ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ อดีตรองประธาน กสทช. และที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล...
10 มกราคม 2019

ก้าวใหม่ของ ฉอด สายทิพย์ กับ CHANGE 2561 น้องใหม่ของวงการธุรกิจที่น่าจับตามอง

CHANGE 2561 คือบริษัทอะไร จุดเริ่มต้นจากตัว ฉอด สายทิพย์ วิธีการแข่งขันของ CHANGE 2561 เป้าหมายของ CHANGE 2561 ...
8 มกราคม 2019

พี่ฉอด-สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ซีอีโอของ ‘Change2561’ – THE STANDARD BizKlass 4 มกราคม 2562

ชีวิตบทถัดไปและก้าวใหม่ของ พี่ฉอด-สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ซีอีโอของ 'Change2561' ...
22 ธันวาคม 2018

อภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) – THE STANDARD BizKlass 21 ธันวาคม 2561

มองเกมอสังหาริมทรัพย์สไตล์แสนสิริ 'อภิชาติ จูตระกูล' ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กับรายการ THE STANDARD BizKlass วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ทาง Facebook Live , Twitter Live และ YouTube Live ของ Thestandardth...

MOST POPULAR