×

ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – THE STANDARD BizKlass 18 มกราคม 2562

โดย THE STANDARD TEAM
22.01.2019
  • LOADING...

อาชีพโบรกเกอร์หุ้นจะสูญพันธ์ุหรือไม่? ฟังคำตอบและทางรอดจากเบอร์ใหญ่วงการตลาดทุน ‘ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ’ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising