×

ROYAL CORONATION 2019

royal coronation ceremony
6 พฤษภาคม 2019

โอกาสครั้งสำคัญของชีวิต พสกนิกรไทยทยอยจับจองพื้นที่รอเฝ้าฯ รับเสด็จออก ณ สีหบัญชร

ประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองจำนวนมากทยอยเดินทางเข้าจับจองพื้นที่บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทอย่างต่อเนื่อง เพื่อรอเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในเวลา 16.30 น.     สีหบัญชร หมายถึง หน้าต่างของพระที่นั่งที่พระมหากษัตร...
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
6 พฤษภาคม 2019

คณบดีคณะทูต ภารกิจสำคัญแห่งเกียรติยศ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางฉั่ว ซิ่ว ซาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในฐานะคณบดีคณะทูต และคู่สมรส จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ช่วงเย็น ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง   โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย ในการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล...
6 พฤษภาคม 2019

6 พ.ค. 2562 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 6 พฤษภาคม 2562   เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล   พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังระหว่างประตูเทวาพิทักษ์กับประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์   สร้างในรัชกาลที่ 1 เพื่อเป็นที่ประทับทอดพระเนตร...
5 พฤษภาคม 2019

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์ภาพในเฟซบุ๊กส่วนพระองค์

ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค พระบรมวงศานุวงศ์ทรงรอเฝ้าฯ อยู่บริเวณพลับพลาที่ประทับ ถนนราชดำเนิน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์ภาพผ่านเพจส่วนพระองค์ H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana โดยมีประชาชนมาถวายพระพรชัยมงคลเป็นจำนวนมาก     ภาพ: H.R.H Princess...
royal coronation ceremony
5 พฤษภาคม 2019

ในหลวงเสด็จฯ เลียบพระนคร ไปยังวัดราชบพิธฯ ไฟสว่างไสวตลอดเส้นทางสมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง และทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี เสด็จฯ ออกจากพระอุโบสถประทับพระราชยานพุดตานทองท่ีเกยหน้าวัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร     โดยตลอดเส้น...
5 พฤษภาคม 2019

บรรยากาศประชาชนรอชมพระบารมีในริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคบริเวณถนนราชดำเนิน

ประชาชนนั่งเรียงแถวสองฝั่งถนนราชดำเนินและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรอชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้เฝ้าฯ ประมุขแห่งแผ่นดินผู้เถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี   ธงพระปรมาภิไธยและธงชาติไทยโบกสะบัด ท้องถนนถูกระบายด้วยเสื้อสีเหลืองและสัญลักษณ์สำคัญของพร...
5 พฤษภาคม 2019

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ครั้งแรกในรอบ 94 ปี

พระราชพิธีที่ถูกกล่าวถึงเสมอและเป็นขั้นตอนที่นับเป็นส่วนหนึ่งหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคือ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ธรรมเนียมนี้เป็นไปเพื่อประกาศพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร   ต่อมา รัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยนความหมายเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระรัตนตรัย ตามพระอารามหลวงสำคัญ แลtเพื่...
royal coronation ceremony
5 พฤษภาคม 2019

ชมคลิป: แสงแดดและศรัทธาอันแรงกล้าของปวงชนชาวไทย

บรรยากาศความประทับใจของพสกนิกรไทยที่เดินทางมาเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยไม่ย่อท้อต่ออากาศที่ร้อนอบอ้าว...
บรมราชาภิเษก
5 พฤษภาคม 2019

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉายภาพริ้วขบวนเสด็จฯ เลียบพระนคร

ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงรอเฝ้าฯ อยู่บริเวณพลับพลาที่ประทับ ถนนราชดำเนินนั้น    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงฉายภาพริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศด้วยโทรศัพท์มือถือส่วนพระองค์ ขณะที่...
royal coronation ceremony
5 พฤษภาคม 2019

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ระหว่างประทับรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จกลับหลังทอดพระเนตรริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค...

MOST POPULAR

X
Close Advertising