×

ROYAL CORONATION 2019

ถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
4 พฤษภาคม 2019

Live: การสรงพระมุรธาภิเษกและทรงรับน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

'พระราชพิธีบรมราชาภิเษก' วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   การสรงพระมุรธาภิเษกและทรงรับน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย...
4 พฤษภาคม 2019

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทักทายพระบรมวงศานุวงศ์ ในการประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ภาพในการประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ณ หอพระธาตุมณเฑียร การนี้ หลังจากเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาช...
3 พฤษภาคม 2019

ซ้อมบินโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ-ประชาชนเที่ยวชมรอบพระบรมมหาราชวัง

ภาพการซักซ้อมของฝูงบินโดรน แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยชุดการแสดงแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรกใช้โดรนทั้งหมด 167 ตัว แปรอักษรและภาพประกอบเพลงบรรเลงที่แต่งขึ้นใหม่ จากนั้นต่อด้วยการแสดงชุดที่สอง ใช้โดรน 68 ตัว บินแปรเป็นภาพธงชาติไทยที่กำลังโบกสะบัด ภาพช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย และดอกราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจำชาติไทย นาย...
3 พฤษภาคม 2019

ฟ้าสีทองเรืองรองเหนือพระบรมมหาราชวัง ในวันมงคลเริ่มการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 3 พฤษภาคม ตามหมายกำหนดการ คือวันเริ่มต้นการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จะได้อ่านประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนตามพระราชพิธีแล้ว ในวันพรุ่งนี้จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญยิ่ง เนื่องด้วยวันดังกล่าวจะได้รับการจารึกให้เป็น ‘วันฉัตรมงคล’ ในรัชสมัยรัชกาลที่ 10 นี้   ท้องฟ้าเ...
3 พฤษภาคม 2019

เชิญชมและถ่ายภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ วันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับหน่วยงานกองทัพเรือ เตรียมจัดสถานที่ให้ประชาชนได้ยลโฉมความงาม พร้อมถ่ายภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น. ส่วนในวันที่ 5 พฤษภาคม จะเปิดให้ชมได้ถึงเวลา 19.30 น. ได้ที่ท่าราชวรดิฐ บริเวณสนามหญ้าข้างพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย   โดยรายละเอีย...
3 พฤษภาคม 2019

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จฯ ในการประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (3 พ.ค.) เมื่อเวลา 16.12 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระอง...
3 พฤษภาคม 2019

เชิญรับชมโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ ณ ท้องสนามหลวง 5-6 พฤษภาคมนี้

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เชิญชวนประชาชนร่วมชมและเป็นส่วนหนึ่งการแสดงแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วยโดรนกว่า 300 ลำ ในวันที่ 5 และ 6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณท้องสนามหลวง   โดยกำหนดการวันที่ 5 พฤษภาคม จะเริ่มแสดงหลังพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนคร ส่วนวันที...
3 พฤษภาคม 2019

อัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ไปประดิษฐานในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เมื่อเวลา 09.56 น. วันที่ 3 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง อัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล โดยริ้วขบวนแห่พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร จากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มาขึ้นพระราชยานกงที่หน้าประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีขบว...
3 พฤษภาคม 2019

ภาพเก่าหาชมยากขบวนพยุหยาตราเลียบพระนครทางชลมารค รัชกาลที่ 7

ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว จะเสด็จฯ เลียบพระนครด้วยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคและชลมารค 2 วัน   โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2468 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากนั้นในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2468 เสด็จฯ เลียบพระนครด...

MOST POPULAR

X
Close Advertising