×

กระทรวงสาธารณสุขกำชับกรมควบคุมโรค รณรงค์ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรคซิฟิลิส หลังครึ่งปีมีผู้ป่วย 3,752 ราย

07.06.2019
  • LOADING...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคซิฟิลิส อย่างต่อเนื่อง หลังการรายงาน กรมควบคุมโรคพบว่า กลุ่มวัยรุ่นอายุ 13-15 ปี มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยถึงร้อยละ 30 อีกทั้งข้อมูลยังพบว่า ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 มกราคม – 4 มิถุนายน พบผู้ป่วยโรคซิฟิลิสมากถึง 3,752 ราย และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย

 

วันนี้ (7 มิ.ย.) นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับกรมควบคุมโรคและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เร่งรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นโรคหนองใน หรือโรคซิฟิลิสก็ตาม เนื่องจากประชาชนทุกคนมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะกับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยปราศจากการใช้ถุงยางอนามัย อันเสี่ยงต่อการทำให้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าคนทั่วไป 5-9 เท่า ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่า การใช้ถุงยางอนามัยจะสามารถป้องกันได้ 100 เปอร์เซ็นต์

 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการป้องกันตนเองและคู่ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรค รับผิดชอบต่อคู่และสังคม

 

ขณะเดียวกัน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับเชื้อเอชไอวีกลุ่มนักเรียนในปี 2560 พบว่า วัยรุ่นมีแนวโน้มมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นอายุเฉลี่ย 13-15 ปี และไม่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกประมาณร้อยละ 30

 

ทำให้กรมควบคุมโรคได้รณรงค์ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนและวัยทำงาน เพื่อการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การท้องไม่พร้อม เน้นในสถานศึกษาและชุมชน และสนับสนุนถุงยางอนามัยให้หน่วยบริการสุขภาพทุกแห่ง ผ่านสำนักงานป้องกันควบคุมโรค 12 เขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด และโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง เพื่อจัดทำแพ็กเกจถุงยางอนามัยให้มีความสะดวกใจในการพกพา ไม่เขินอาย แจกถุงยางอนามัยให้เยาวชนในช่วงการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันแห่งความรัก วันเอดส์โลก รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อมวลชนและสื่อที่เยาวชนสนใจ เช่น เว็บไซต์ E-Learning E-Library E-Book และสื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ

 

ทั้งนี้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 มิถุนายน พบผู้ป่วยโรคซิฟิลิส 3,752 ราย โรคหนองใน 3,940 ราย แนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี และกลุ่มอายุ 25-34 ปี

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising