×
397278

ครม. เห็นชอบ ข้าราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจลาพักร้อนได้ 2 วัน ไม่ถือเป็นวันลา กระตุ้นท่องเที่ยว

โดย THE STANDARD TEAM
16.09.2020
  • LOADING...

เมื่อวานนี้ (15 กันยายน) อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซี่งได้ขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้พิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักร้อนในวันธรรมดาเพิ่มได้อีก 2 วันโดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ในโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนเศรษฐกิจ

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories