×

สาธารณสุข นำเผาทำลายยาเสพติดของกลางกว่า 40 ตัน มูลค่ารวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
05.07.2022
  • LOADING...
ยาเสพติด

วันนี้ (5 กรกฎาคม) ที่ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหารจากทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นสักขีพยาน

 

โดยในปีนี้ยาเสพติดให้โทษของกลางจากคลังเก็บรักษายาเสพติดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ทำการเผาทำลายมีจำนวน 40,706.715381 กิโลกรัมจาก 185 คดี มูลค่ากว่า 34,688 ล้านบาท ประกอบด้วย เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) น้ำหนักกว่า 23,365 กิโลกรัม, เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) น้ำหนักกว่า 14,482 กิโลกรัม, เฮโรอีนน้ำหนักกว่า 738 กิโลกรัม, MDMA/MDA/MDE (ยาอี/ยาเลิฟ) น้ำหนักประมาณ 4.66 กิโลกรัม, ฝิ่นน้ำหนักกว่า 29 กิโลกรัม 

 

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุออกฤทธิ์อื่นๆ เช่น เคตามีน, ไนเมตาซีแพม น้ำหนักรวมกว่า 2,086 กิโลกรัม ซึ่งของกลางทั้งหมดถูกเผาทำลายด้วยเตาเผาขยะอันตราย ซึ่งเป็นระบบเตาเผาอุณหภูมิสูง ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ มีระบบควบคุมสารมลพิษที่เหลือจากการเผาทำลายและการตรวจสอบควบคุมสารมลพิษ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าสารประกอบอินทรีย์อันตรายที่เกิดขึ้นถูกทำลายไปมากกว่า 99.99% โดยรอบนี้ได้กำหนดเผาทำลาย 2 วัน คือวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565

 

ด้าน นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่หลักในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเสพซ้ำ ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ได้นำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1,209 แห่งทั่วประเทศ รวม 74,671 คน แบ่งเป็น ระบบสมัครใจบำบัด 42,812 คน, บังคับบำบัด 20,425 คน, ต้องโทษ 10,149 คน และศาลส่งบำบัด 1,285 คน ทั้งนี้ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศพร้อมให้คำปรึกษาและนำเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาที่ได้มาตรฐานสากล

 

ยาเสพติด ยาเสพติด ยาเสพติด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising