×

ภาษีคนกรุงไปไหน ส่องงบ 79,000,000,000 บาท ของ กทม. ปี 2566

โดย THE STANDARD TEAM
08.07.2022
  • LOADING...
งบประมาณ 2566

หลังเสร็จสิ้นการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 ซึ่งที่ประชุมใช้เวลาพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อเนื่องกว่า 2 วัน จนกระทั่งเมื่อเวลา 15.30 น. ของวันที่7 กรกฎาคม สภากรุงเทพมหานครได้ลงมติ ‘เห็นชอบในหลักการ’ 

 

โดยตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 62 คน แบ่งเป็นฝ่ายสภา กทม. 47 คน และฝ่ายบริหาร 15 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 15 วัน และกำหนดระยะเวลาการพิจารณา 45 วัน เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมสภา กทม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ข้อบัญญัติอีกครั้งในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน

 

THE STANDARD ชวนพิจารณารายละเอียดแยกย่อยของงบประมาณปี 2566 จำนวน 79,000,000,000 (เจ็ดหมื่นเก้าพันล้านบาท) ที่ได้รับการเปิดเผยตามนโยบาย Open Data ของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) ที่ต้องการให้ประชาชนได้ทราบระบบการจัดการของหน่วยงาน และร่วมตรวจสอบความโปร่งใส

 

งบประมาณ 2566 งบประมาณ 2566

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising