×

จับตา 3-5 ม.ค. นี้ สภาอภิปรายงบประมาณ 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท

22.12.2023
  • LOADING...
งบประมาณ 2567

วานนี้ (21 ธันวาคม) ที่ประชุม 4 ฝ่าย ซึ่งมี พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2, ผู้แทนคณะรัฐมนตรี, ผู้แทนพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล และผู้แทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ร่วมหารือกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าจะเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันพุธที่ 3 มกราคม – วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ดังนี้ 

 

  • วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เริ่มประชุมเวลา 09.30-00.30 น. รวมเวลา 15 ชั่วโมง
  • วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เริ่มประชุมเวลา 09.00-00.30 น. รวมเวลา 15 ชั่วโมง 30 นาที
  • วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เริ่มประชุมเวลา 09.00-21.30 น. ใช้เวลา 12 ชั่วโมง 30 นาที และลงมติในวันเดียวกัน

 

สำหรับการจัดสรรเวลาในการอภิปรายจะใช้เวลาทั้งหมด 43 ชั่วโมง ประธานของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้รับจัดสรรเวลาที่ 3 ชั่วโมง คณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล 20 ชั่วโมง และพรรคร่วมฝ่ายค้าน 20 ชั่วโมง

 

สำหรับการบริหารเวลาการอภิปรายในแต่ละวัน ให้คณะรัฐมนตรี พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้าน ส่งรายชื่อผู้อภิปรายของแต่ละฝ่ายในแต่ละวัน ให้เป็นไปตามสัดส่วนเวลาของแต่ละฝ่าย เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้ใช้เวลาในการอภิปรายครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร

 

อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีผู้ประท้วง ให้หักเวลาจากฝ่ายของผู้ประท้วง และจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 72 คน

 

งบประมาณ 2567

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising