×

BTS ลุยซื้อหุ้น VGI เพิ่ม 2 รอบรวม 6.74% ดันถือรวม 60.34% ส่งราคาหุ้นบวกเฉียด 1%

07.06.2023
 • LOADING...
BTS VGI

ก.ล.ต. รายงาน BTS เข้าเก็บหุ้น VGI เพิ่ม 2 รอบ จำนวน 6.74% ส่งผลให้กลุ่มบีทีเอสถือหุ้นเพิ่มเป็น 60.34% ขณะที่ราคาหุ้นตอบรับเชิงบวก กระเตื้องเกือบ 1% 

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลในแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2566 รายงานการได้มาซึ่งหุ้นของ บมจ.วีจีไอ (VGI) โดย บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) จำนวน 2 รายการ ดังนี้

 

 • รายงานการได้มา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ โดยภายหลังการได้มาของ BTS คิดเป็น 27% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 57.27% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
 • รายงานการได้มา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ โดยภายหลังการได้มา BTS คิดเป็น 30.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 60.34% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

ด้านการเคลื่อนไหวราคาหุ้นวันนี้ (7 มิถุนายน) หุ้น VGI เปิดการซื้อขายที่ 3.12 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาปิดวันก่อนหน้า โดยระหว่างการซื้อขายขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 3.14 บาท บวก 0.64% ขณะที่การเคลื่อนไหวราคาหุ้น BTS อยู่ที่ 7.15 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาปิดวันก่อนหน้า

 

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ VGI มีดังนี้

 1. บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ สัดส่วน 29.66% 
 2. บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ สัดส่วน 22.98%
 3. ธนาคารกรุงเทพ สัดส่วน 8.36%
 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด สัดส่วน 3.21%
 5. UBS AG Singapore Branch สัดส่วน 3.17%
 6. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว สัดส่วน 2.79%
 7. CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited สัดส่วน 2.79%
 8. LGT Bank (Singapore) Ltd. สัดส่วน 1.91%
 9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED สัดส่วน 1.58%
 10. UBS AG Hong Kong Branch สัดส่วน 1.39%

 

อ้างอิง: 

 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising