×

บรูไนส่งจดหมายชี้แจงอียู กรณีกฎหมายปาหินประหารชีวิต LGBTQ ที่มีเพศสัมพันธ์กัน เป็นไปเพื่อปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันครอบครัว

23.04.2019
  • LOADING...

รัฐบาลบรูไนส่งจดหมายชี้แจงแก่รัฐสภายุโรป (European Parliament) ถึงกรณีการประกาศบังคับใช้กฎหมายอาญาภายใต้กฎหมายชารีอะห์ (Criminal Code Order) ที่มีบทลงโทษอย่างรุนแรง เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา นำไปสู่การเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างในประชาคมโลก

 

บรูไนระบุว่า การกำหนดให้การคบชู้และการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก็เพื่อปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันครอบครัว ความบริสุทธิ์ของสายเลือด รวมถึงค่านิยมการสมรสของชาวมุสลิม โดยเฉพาะผู้หญิง ทั้งนี้จดหมายดังกล่าวยังเรียกร้องให้สหภาพยุโรปยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพการตัดสินใจของผู้อื่น และเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น ที่เป็นไปเพื่อรักษาค่านิยมดั้งเดิมของประเทศ

 

การกำหนดบทลงโทษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปาหินจนเสียชีวิต และการตัดแขนตัดขา มีขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดขโมย การปล้น การโจรกรรมต่างๆ รวมถึงการคบชู้ และการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่ม LGBTQ โดยรัฐบาลบรูไนระบุว่า กระแสที่เกิดขึ้นเกิดจากความเข้าใจผิด และอยากจะใช้จดหมายนี้ในการชี้แจงรายละเอียด ซึ่งในกรณีที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องอาศัยพยานเพศชายที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง สามารถเชื่อถือได้อย่างน้อย 2-4 คน อีกทั้งยังต้องอาศัยหลักฐานแวดล้อมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคดีอีกด้วย

 

ในส่วนของการโบย รัฐบาลบรูไนยังระบุอีกว่า ผู้ที่ลงมือสำเร็จโทษจะต้องเป็นเพศเดียวกับผู้ถูกตัดสินโทษเท่านั้น โดยผู้กระทำความผิดจะถูกโบยขณะที่ยังใส่เสื้อผ้า ด้วยกำลังแรงพอประมาณ โดยไม่ต้องยกมือขึ้นเหนือศีรษะ อีกทั้งจะไม่เกิดรอยฉีกขาดของผิวหนังหรือนำไปสู่การกระดูกหัก และจะไม่ถูกโบยตีบริเวณใบหน้า ศีรษะ ช่วงท้อง หน้าอก รวมถึงบริเวณของสงวน

 

การมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่ม LGBTQ ในบรูไนถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ก่อนที่จะมีการลงโทษขั้นรุนแรงดังกล่าว บรูไนเคยลงโทษคนกลุ่มนี้ด้วยการจำคุก การบังคับใช้กฎหมายที่เกิดขึ้นนี้ สร้างแรงกระเพื่อมในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันทางเพศเป็นอย่างมากในประชาคมโลก นำไปสู่การประณามและขึ้นบัญชีดำไม่สนับสนุนธุรกิจและกิจการต่างๆ ที่กษัตริย์บรูไนเป็นหุ้นส่วน รวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลบรูไนพิจารณาทบทวน และยุติการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงได้ในอนาคต

 

ทางด้าน Federica Mogherini ผู้แทนสหภาพยุโรปด้านการระหว่างประเทศกล่าวในที่ประชุมว่า “ไม่ควรมีการทำผิดศีลธรรมใดถูกตัดสินลงโทษด้วยการถูกตัดแขนตัดขา ถูกทรมาน รวมถึงถูกประหารชีวิต

 

“ไม่มีใครควรถูกลงโทษ เพียงเพราะเขารักใครสักคน”

 

ภาพ: Yusnizam Yusof / Shutterstock

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories