×

‘BROOK’ ทุ่มเงิน 340 ล้านบาท ลงทุนใน Binance Labs พร้อมประกาศมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในสินทรัพย์ดิจิทัล

02.06.2022
  • LOADING...
BROOK Binance Labs

ตามแผนงาน (Roadmap) ส่วนหนึ่งในปี 2565 สําหรับการเข้ามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในนวัตกรรมทางสินทรัพย์ดิจิทัล  

 

บมจ.บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป หรือ BROOK แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Brooker International) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 100% ได้ลงทุนรวมเป็นเงิน 10 ล้านดอลลาร์ ใน Binance Labs Investment Fund (กองทุน) ซึ่งมีเงินระดมทุนทั้งหมด 500 ล้านดอลลาร์ และจัดตั้งโดย Binance Labs ซึ่งเป็นธุรกิจ Venture Capital และ Incubation Arm ของ Binance และกองทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการลงทุนระดับโลก เช่น DST Global Partners และ Breyer Capital 

 

นอกจากนี้กองทุน Private Equity ธุรกิจครอบครัวและบริษัทขนาดใหญ่ก็ได้เข้าร่วมลงทุนในกองทุนดังกล่าวในฐานะหุ้นส่วนจำกัดเช่นกัน 

 

กองทุนนี้จะลงทุนในโครงการที่อยู่ในช่วงก่อตั้ง (Incubation) ระยะเริ่มต้น (Early-Stage) และระยะปลาย (Late-Stage) ซึ่งสามารถทำให้เกิดการใช้งานจริง (Use Cases) ของคริปโตเคอร์เรนซี และผลักดันให้เกิดการใช้ Web 3 และเทคโนโลยีบล็อกเชน 

 

บริษัทเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีในการค้นพบโครงการระดับโลกที่อยู่ในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Ecosystem) และบริษัทจะยังคงมองหาโอกาสในการสนับสนุนโครงการใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการก่อให้เกิดการนําสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น DeFi, NFT, Gaming Metaverse Social และนวัตกรรมต่างๆ ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising