×

BREAKING: ครั้งประวัติศาสตร์ ที่ประชุม ส.ส. โหวตวาระสาม เห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและการอุ้มหาย ส่ง ส.ว. พิจารณาออกกฎหมายต่อไป

โดย THE STANDARD TEAM
23.02.2022
  • LOADING...
BREAKING-NEWS

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. หรือที่เรียกกันอย่างเข้าใจว่า ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและการอุ้มหาย ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ได้มีการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยวันนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่สอง เพื่อลงมติรายมาตราที่มีการเสนอแก้ไขหรือคงไว้ในส่วนของกรรมาธิการ รวมถึงการที่ ส.ส. ได้เสนอให้มีการเขียนข้อความสำหรับมาตราที่ต้องการแก้ไขใหม่หรือเพิ่มเติม

 

ต่อมาเวลา 17.16 น. หลังใช้เวลากว่า 7 ชั่วโมง ในการเปิดให้ ส.ส. ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติรายมาตราก็เสร็จสิ้น ถือว่าการพิจารณาวาระสองเสร็จสิ้น จากนั้นในเวลา 17.17 น. ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เข้าสู่วาระการพิจารณาวาระที่สาม

 

ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติ เห็นด้วย 359 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง เป็นอันว่าที่ประชุม ส.ส. เห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ โดยหลังจากนี้จะส่งไปให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อออกกฎหมายบังคับใช้ต่อไป

 

สำหรับร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เมื่อ 16 กันยายน 2564 ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับร่างที่เสนอโดยพรรคการเมืองและคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ที่มีภาคประชาชนเป็นผู้ผลักดันอีกสามฉบับ รวมมีร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทรมานและการอุ้มหาย) ที่เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงสี่ฉบับ โดยสภามีมติรับหลักการในวาระหนึ่ง และนำร่างที่เสนอโดย ครม. เป็นร่างหลักในการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ (กมธ.) ซึ่ง กมธ. พิจารณเสร็จแล้วรวม 34 มาตรา และเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวาระสองในวันนี้

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising