×
389177

ธปท. ประกาศวันหยุดชดเชยสงกรานต์ 4 และ 7 ก.ย. นี้ ตามมติ ครม.

17.08.2020
  • LOADING...

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์

 

ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories