×

ใครหยุด เราไม่หยุด! แบงก์ชาติ-ก.ล.ต. ประกาศ 30 ธ.ค. ภาคการเงินทำงานปกติ

30.10.2019
  • LOADING...
แบงก์ชาติ

จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดช่วงวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ มาขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

 

ฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศให้วันที่ 30 ธันวาคมนี้เป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจากเป็นวันทำการสุดท้ายของปี ซึ่งจะมีธุรกรรมจำนวนมากที่ตกลงชำระราคาในวันดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

 

ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศเช่นกัน ให้วันที่ 30 ธันวาคมนี้เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจในตลาดทุน

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising