×

ธปท. แนะลูกหนี้เช่าซื้อที่มีปัญหาเข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์ เผยสองสัปดาห์มียอดผู้ลงทะเบียนแล้ว 13,450 คัน

17.06.2021
  • LOADING...
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมกับผู้ให้บริการ 12 แห่ง ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ขึ้น ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับดีมีประชาชนสนใจมากพอสมควร ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้เช่าซื้อสนใจลงทะเบียนมา 13,450 คัน 

 

อย่างไรก็ดี สำหรับ ‘กลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อที่มีปัญหาติ่งหนี้’ หรือ กลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อที่ประสบปัญหาเจ้าหนี้เรียกร้องให้ชำระหนี้เพิ่มหลังจากยึดรถออกขายทอดตลาดไปแล้ว หากรู้สึกว่าเจ้าหนี้ต้องการให้จ่ายมากเกินไป ท่านสามารถยื่นขอไกล่เกลี่ยผ่านงานมหกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งของงานมหกรรม ปัญหาติ่งหนี้ของสินเชื่อเช่าซื้อ ส่วนหนึ่งเกิดจากธุรกิจเช่าซื้อไม่ได้มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพา ะทำให้เกิดช่องว่างที่ไม่มีการควบคุม โดยแนวทางในการไกล่เกลี่ยสำหรับกลุ่มนี้คือ ลูกหนี้จะชำระหนี้เฉพาะยอดหนี้ตามแนวของศาล และ สคบ. โดยจะให้โอกาสลูกหนี้สามารถผ่อนชำระหนี้ส่วนนี้ได้นานระยะหนึ่ง เช่น 3 ปี เป็นต้น

 

นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญอีกกลุ่มคือ ‘กลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อที่รถถูกยึดไปไม่นาน รถยังไม่ถูกขายทอดตลาด’ ถ้าเป็นรถที่ใช้ประกอบอาชีพ ส่วนนี้สามารถลงทะเบียนขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ลีสซิ่งได้เช่นเดียวกัน 

 

ทั้งนี้ ธปท. เชื่อว่าหลังจากที่แนวปฏิบัติเรื่องการคำนวณติ่งหนี้ของเช่าซื้อชัดเจนขึ้น เจ้าหนี้จะมีแรงจูงใจที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยกับลูกหนี้มากขึ้น เพราะท้ายที่สุดแล้ว ลูกหนี้ที่เช่าซื้อรถคันนี้ คือผู้ที่เต็มใจจะให้ราคาดีที่สุด ถ้าไกล่เกลี่ยปัญหากันได้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่วิน-วินทั้งสองฝ่าย 

 

โดยแนวทางการไกล่เกลี่ยส่วนนี้ คือผู้ให้เช่าซื้อจะยอมให้ผู้เช่าซื้อสามารถรับรถที่ถูกยึดมากลับไปเพื่อใช้ประกอบอาชีพ โดยจะปรับโครงสร้างหนี้ให้ผ่อนชำระหนี้ต่อจากที่หยุดชำระค่างวดไป โดยจะคิดค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยจากค่างวดที่ควรได้รับชำระเท่านั้นซึ่งจะไม่มาก

 

“​แม้ท่านจะไม่ได้เป็นลูกค้าของผู้ให้เช่าซื้อทั้ง 12 แห่ง ถ้าท่านเดือดร้อนประสบปัญหา ไม่สามารถหาข้อยุติกับเจ้าหนี้ได้ ท่านยังสามารถยื่นข้อเสนอไปที่ผู้ให้บริการผ่านช่องทางของ ‘ทางด่วนแก้หนี้’ ของ ธปท. ซึ่งจะส่งคำขอไกล่เกลี่ยของท่านไปที่เจ้าหนี้ลีสซิ่งของท่าน” ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท. กล่าว

 

ทั้งนี้ ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. ได้จัดทำบทความให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาติ่งหนี้ของสินเชื่อเช่าซื้อ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ https://bit.ly/3gyX7F3 นอกจากนี้ สคบ. สำนักงานศาลยุติธรรม และ ธปท. ได้จัดทำระบบงาน หรือ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่มีปัญหาติ่งหนี้ ที่จะสามารถเข้าไปเช็กเบื้องต้นได้ง่ายๆ ว่าท่านจะมีภาระหนี้เหลือสักเท่าไร ซึ่งสามารถเข้าไปเช็กได้ที่เว็บไซต์ของ สคบ. (www.ocpb.go.th/debt/) และเว็บไชต์ของ ธปท. และ 1213 เราเชื่อว่าความโปร่งใสที่มีมากขึ้นจะทำให้เจ้าหนี้และลูกหนี้เช่าซื้อสามารถหาข้อตกลงกันมากขึ้น และจะดีต่อธุรกิจเช่าซื้อโดยรวมด้วย

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories