×
335816

แบงก์ชาติ-สมาคมธนาคารไทย หารือออกมาตรการกรณีโควิด-19 ดูแลประชาชนและพนักงาน

27.02.2020
  • LOADING...

นวอร เดชสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า ธปท. ให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยของประชาชนที่มาทำธุรกรรมกับธนาคาร และพนักงานธนาคาร โดย ธปท. หารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ถึงแนวทางหรือมาตรการดูแลป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว ซึ่งธนาคารทุกแห่งได้ออกมาตรการหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับโรคแล้ว มีทั้งส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลประชาชนที่มาทำธุรกรรมกับธนาคาร และดูแลพนักงานธนาคารที่ต้องติดต่อ และให้บริการกับลูกค้าจำนวนมากด้วย

 

นอกจากนี้ ธนาคารทุกแห่งได้ออกแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานเกี่ยวกับการเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ธปท. จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่วมกับสมาคมธนาคารไทยอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมยกระดับการดำเนินการใดๆ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และยังคงให้บริการทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารเมื่อได้รับก่อนส่งต่อ โดยสามารถติดตามข่าวสารได้จากช่องทางติดต่อหลักของธนาคารต่างๆ และ ธปท. ทั้งทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว หรือศูนย์ Hotline ทุกแห่งของสถาบันการเงินนั้นๆ

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories