×

กทม. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันแรกให้บุคลากรทางการแพทย์ หลังได้รับวัคซีน Sinovac 66,000 โดส

โดย THE STANDARD TEAM
01.03.2021
  • LOADING...
กทม. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันแรกให้บุคลากรทางการแพทย์ หลังได้รับวัคซีน Sinovac 66,000 โดส

วันนี้ (1 มีนาคม) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน 

 

พล.ต.อ. อัศวิน เปิดเผยว่าวันนี้กรุงเทพมหานครเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์กรุงเทพมหานครจำนวน 3 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จำนวน 30 ราย โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จำนวน 50 ราย และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 50 ราย รวมจำนวน 130 ราย รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนอีกจำนวน 13 แห่งเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ หากมีอาการที่ไม่พึงประสงค์จะสามารถให้การดูแลได้อย่างทันท่วงที ต่อจากนั้นจะให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในสัปดาห์ต่อๆ ไป โดยภายในสัปดาห์นี้จะฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ใน 6 พื้นที่เขตเชื่อมต่อจังหวัดสมุทรสาครให้ครบถ้วน รวมจำนวน 3,700 ราย 

 

 

สำหรับสัปดาห์ที่ 2 จะฉีดวัคซีนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ส่วนสัปดาห์ที่ 3 จะฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเสี่ยงคือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคไตเรื้อรัง, โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด, โรคเบาหวาน และโรคอ้วน สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุ 18-59 ปี และสัปดาห์ที่ 4 จะฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไปและแรงงานที่มีอายุ 18-59 ปี โดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ‘หมอพร้อม’ ส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม สามารถสอบถามข้อมูลหรือลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 

 

 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กรุงเทพมหานครในเบื้องต้น ซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัท Sinovac จำนวน 66,000 โดส สามารถฉีดได้จำนวน 33,000 ราย โดยจะทำการฉีดให้แล้วเสร็จประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2564 จากนั้นประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน รัฐบาลจะได้รับวัคซีนเพิ่มอีก 8 แสนโดส กรุงเทพมหานครจะได้รับวัคซีนเพิ่มเติมอีก 30% จากจำนวนดังกล่าวเพื่อนำมาบริการฉีดแก่บุคลากรและประชาชน ขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน โดยคาดหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับบริการฉีดวัคซีนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ต่อไป

 

 

ในวันเดียวกันนี้ พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เขตหนองแขม โดยวันนี้ได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ Sinovac ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีอายุ 18-59 ปี ซึ่งต้องฉีดวัคซีนทั้งหมด 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 จะห่างจากเข็มแรกเป็นเวลา 3 สัปดาห์ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มคนไข้กลุ่มเสี่ยงอายุ 18-59 ปีที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ส่วนกลุ่มคนไข้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีจะฉีดวัคซีน AstraZeneca

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories