×

กทม. เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกพลังหยุดรถให้คนข้ามทาง ทุกวันที่ 21 ของเดือน หวังสร้างความปลอดการใช้ถนนร่วมกัน

โดย THE STANDARD TEAM
25.02.2022
  • LOADING...
กทม.

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์) ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการจัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม และสร้างการรับรู้ของสังคมให้หยุดรถบริเวณทางข้าม

 

ทั้งนี้ ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งมี พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ได้มอบนโยบายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของทุกจังหวัด ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยกำหนดมาตรการด้านต่างๆ ทั้งมาตรการด้านกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ได้รับโทษสูงสุด เพื่อให้ผู้ขับขี่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการด้านถนน การจัดทำมาตรฐานทางข้ามให้มีความปลอดภัย การสำรวจมาตรฐานวิศวกรรมจราจรบริเวณทางข้ามทั่วประเทศ และนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง มาตรการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนน สร้างการรับรู้ของสังคมให้หยุดรถบริเวณทางข้าม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับประชาชนทุกกลุ่ม พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสื่อการเรียนการสอนในทุกช่วงวัย 

 

โดยให้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 และให้จัดกิจกรรมทุกวันที่ 21 ของทุกเดือน ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ด้วยการสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วและหยุดให้คนข้ามบริเวณทางข้ามหรือทางม้าลาย ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับขี่รถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎ 

 

ทั้งนี้ ศปถ.กทม. จะจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องในทุกวันที่ 21 ของทุกเดือน เพื่อร่วมกันปลุกพลังการหยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางข้ามให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจัง ร่วมสร้างกระแสการรับรู้ให้กับสังคมในวงกว้างพร้อมกันทุกจังหวัด ส่งเสริมให้ทางข้ามมีความปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืน สร้างความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกัน

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising