×

กทม. ทำโครงการย้ายซากรถยนต์แก้ปัญหาจราจร ผู้แจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่งค่าปรับครึ่งหนึ่ง

โดย THE STANDARD TEAM
22.01.2021
  • LOADING...
กทม. ทำโครงการย้ายซากรถยนต์แก้ปัญหาจราจร ผู้แจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่งค่าปรับครึ่งหนึ่ง

วันนี้ (22 มกราคม) สกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการยกซากรถในพื้นที่เขตบางกะปิ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน 

 

โดยทางสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการ 100 วัน กำจัดซากรถ ลดปัญหาจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให้สำนักงานเขตสำรวจและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งจากการสำรวจซากรถทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบซากรถจำนวน 860 คัน ดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วจำนวน 803 คัน กรุงเทพมหานครดำเนินการเคลื่อนย้ายจำนวน 65 คัน เจ้าของเคลื่อนย้ายเองจำนวน 738 คัน คงเหลือซากรถทั้งสิ้นจำนวน 57 คัน 

 

สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2564 เขตที่มีการสำรวจพบซากรถยนต์มากที่สุด 

 

อันดับ 1 คือ เขตห้วยขวาง จำนวน 66 คัน 

 

อันดับ 2 คือ เขตสวนหลวง จำนวน 60 คัน 

 

อันดับ 3 คือ เขตพระโขนง จำนวน 59 คัน 

 

และเขตที่ยังคงเหลือซากรถยนต์ที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายมากที่สุดคือเขตวังทองหลาง จำนวน 14 คัน 

 

ทั้งนี้ตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหาเจ้าของซากยานยนต์ก่อน โดยจะทำการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบเจ้าของ กรุงเทพมหานครจะนำไปจัดเก็บรักษาไว้ในที่ที่สำนักงานเขตจัดไว้ ถ้ามีเจ้าของมาติดต่อจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตในการขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป

 

สกลธีเปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการยกซากรถในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่เขตบางกะปิสำรวจพบซากรถยนต์จำนวน 20 คัน เคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 19 คัน ในวันนี้เป็นการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ที่เหลืออีก 1 คัน โดยเจ้าหน้าที่จะทำเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ดังกล่าวไปเก็บบริเวณสถานที่ที่สำนักงานเขตบางกะปิจัดเตรียมไว้เป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อรถยก รถลาก พร้อมอุปกรณ์ไว้ประจำแต่ละกลุ่มเขตให้ครบทั้ง 6 กลุ่มเขต และจัดหาสถานที่จัดเก็บซากรถยนต์ที่เป็นของกลางทางคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป

 

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนไม่จอดรถหรือตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้วยการแจ้งเบาะแสการจอดทิ้งซากรถยนต์ได้ที่ฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งวางหรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories