×

กทม. ระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บกระทงขึ้นจากแม่น้ำ หลังจบเทศกาลแล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
12.11.2019
  • LOADING...
เก็บกระทงขึ้นจากแม่น้ำ

ที่บริเวณท่าเรือสะพานพุทธ กรุงเทพมหานคร ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บกระทงในเทศกาลลอยกระทง ปี 2562 ในทุกพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักสิ่งแวดล้อมจัดเก็บกระทงในแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระรามเจ็ด-บริเวณวัดโยธินประดิษฐ์ (สุดเขตบางนา) ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร สำนักการระบายน้ำ จัดเก็บกระทงในคูคลองและบึงรับน้ํา และสำนักงานเขต จัดเก็บกระทงในสวนสาธารณะและพื้นที่จัดงานในเขต 

 

สําหรับการจัดเก็บกระทงในแม่น้ําเจ้าพระยา สำนักสิ่งแวดล้อมจัดเจ้าหน้าที่จํานวน 203 คน ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บกระทงตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน พร้อมทั้งจัดเตรียมเรือเก็บขยะจํานวน 40 ลํา ติดตั้งไฟส่องสว่างทุกลํา เรือกําจัดขยะและวัชพืชสําหรับบดอัดกระทงให้มีขนาดเล็กลงจํานวน 2 ลำ เรือขนขยะจํานวน 1 ลํา และรถบรรทุกเทท้ายจํานวน 9 คัน

 

เก็บกระทงขึ้นจากแม่น้ำ

เก็บกระทงขึ้นจากแม่น้ำ

 

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ สะพานพระรามเจ็ด-สะพานพุทธ, สะพานพุทธ-สะพานกรุงเทพ, สะพานกรุงเทพ-สุดเขตบางนา ซึ่งกระทงที่จัดเก็บได้จะลําเลียงขึ้นที่ปากคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และท่าคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ เขตราษฎร์บูรณะ เพื่อคัดแยกกระทง โดยจะนำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่ายส่งไปยังโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่โรงงานขยะหนองแขม ส่วนกระทงโฟมและวัสดุที่ย่อยสลายยากจะถูกนำไปทำลายโดยการฝังกลบ เพื่อรอการย่อยสลายต่อไป 

 

เก็บกระทงขึ้นจากแม่น้ำ

เก็บกระทงขึ้นจากแม่น้ำ

เก็บกระทงขึ้นจากแม่น้ำ

 

ในส่วนของสำนักการระบายน้ำเตรียมจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมเรือเก็บขยะ และรถบรรทุก เตรียมพร้อมเก็บกระทงในคลองต่างๆ ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไป จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันนี้ (12 พฤศจิกายน) เพื่อคืนความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และไม่ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียแก่แหล่งน้ำและคูคลอง

 

สำหรับการรวบรวมข้อมูลจำนวนกระทง สํานักสิ่งแวดล้อมจะรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นจะรายงานผลการจัดเก็บกระทงให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ ภายในเวลา 07.00 น. และจะรายงานผลผ่านเว็บไซด์ www.bangkok.go.th สื่อออนไลน์ และแอปพลิเคชัน ‘กทม. Connect’

 

เก็บกระทงขึ้นจากแม่น้ำ

เก็บกระทงขึ้นจากแม่น้ำ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories