×

เปิดทรัพย์สิน ‘สกลธี’ หลังพ้นรองผู้ว่าฯ มี 42 ล้าน พบมีที่ดินในกทม.-นนทบุรี-เพชรบุรี 21 ล้าน สะสมปืน 16 กระบอก

โดย THE STANDARD TEAM
05.05.2022
  • LOADING...
สกลธี ภัททิยกุล

วันนี้ (5 พฤษภาคม) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของ สกลธี ภัททิยกุล กรณีพ้นจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 

 

สกลธีแจ้งสถานะสมรสกับ นันท์นัดดา ภัททิยกุล ซึ่งเป็นนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน 

 

สกลธีแจ้งว่า ตนเอง ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 42,023,918 บาท

 

เป็นทรัพย์สินของสกลธี 34,051,475 บาท ของนันท์นัดดา 5,101,577 บาท และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2,870,865 บาท 

 

นอกจากนี้ แจ้งว่ามีหนี้สิน 379,085 บาท โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชีของสกลธี 49,067 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชีของนันท์นัดดา 90,392 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือของนันท์นัดดา 239,625 บาท

 

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน เป็นเงินสดของผู้ยื่นและคู่สมรสรวมกัน 150,000 บาท เงินฝากของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมกัน 5,428,895 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรสรวมกัน 5,605,822 บาท ที่ดินของผู้ยื่นจำนวน 3 แปลง มูลค่า 21,080,000 บาท

 

เป็นโฉนดที่ดินในย่านเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 1 งาน, โฉนดที่ดินในตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 งาน 4 ตารางวา และโฉนดที่ดินในตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน 20 ตารางวา, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่น มูลค่า 1,789,200 บาท โดยเป็นบ้านในย่านเสนานิคม 1 หลัง, ยานพาหนะของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 3 คัน มูลค่ารวมกัน 2,250,000 บาท โดยเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล มูลค่า 50,000 บาท รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มูลค่า 1,700,000 บาท และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 500,000 บาท 

 

ขณะที่ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส แจ้งไว้ 22 รายการ มูลค่ารวมกัน 4,370,000 บาท เป็นของผู้ยื่น 20 รายการ โดยเป็นอาวุธปืน 16 กระบอก มีทั้งอาวุธปืนยาว เดี่ยวลูกซอง อาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ อาวุธปืนสั้นลูกโม่ ซึ่งได้มาในช่วงปี 2562-2565 นอกจากนี้ยังมีนาฬิกาข้อมือ Rolex นาฬิกาข้อมือ Panerai และนาฬิกาข้อมือ Patek Philippe ส่วนทรัพย์สินของคู่สมรส 2 รายการ เป็นแหวนเพชรและนาฬิกาข้อมือ Patek Philippe

 

สกลธีแจ้งว่า มีรายได้ต่อปีเป็นเงินเดือน 1,083,840 บาท เป็นค่าตอบแทน 108,000 บาท ส่วนนันท์นัดดามีเงินเดือน 593,130 บาท ค่าตอบแทน 180,000 บาท ส่วนรายจ่ายต่อปี เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของสกลธี 600,000 บาท ของนันท์นัดดา 360,000 บาท และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,000,000 บาท โดยนันท์นัดดายังมีค่าใช้จ่ายผ่อนรถยนต์อีก 159,252 บาท นอกจากนี้ ยังมีค่าเล่าเรียนของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,143,000 บาท

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising