×

นิด้าโพลเผยคนกรุงเทพฯ อยากเลือกชัชชาติเป็นผู้ว่าฯ มากสุด ตามด้วยอัศวินและสุชัชวีร์

โดย THE STANDARD TEAM
10.04.2022
 • LOADING...
นิด้าโพล

วันนี้ (10 เมษายน) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 1’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) สรุปข้อมูลได้ดังนี้

 

อันดับ 1 ร้อยละ 38.84 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) เพราะเป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ตั้งใจในการทำงาน และลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน

 

อันดับ 2 ร้อยละ 26.58 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

 

อันดับ 3 ร้อยละ 10.06 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) เพราะเป็นคนมีประสบการณ์ บริหารงานเก่ง และสามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่อง

 

อันดับ 4 ร้อยละ 6.83 ระบุว่าเป็น สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิดใหม่ๆ และสามารถพัฒนาให้กรุงเทพฯ มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าต่างชาติได้

 

อันดับ 5 ร้อยละ 6.02 ระบุว่าเป็น วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

 

อันดับ 6 ร้อยละ 2.94 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

 

อันดับ 7 ร้อยละ 2.28 ระบุว่าเป็น สกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) เพราะมีประสบการณ์ในการบริหารงาน และช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง

 

อันดับ 8 ร้อยละ 2.06 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

 

อันดับ 9 ร้อยละ 1.98 ระบุว่าเป็น รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) เพราะเป็นคนซื่อสัตย์ ทำงานดี มีผลงาน และเป็นคนมีวิสัยทัศน์

 

อันดับ 10 ร้อยละ 1.47 ระบุว่าเป็น น.ต. ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย

 

และร้อยละ 0.94 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ 

 • พ.ท. หญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (อิสระ) 
 • วัชรี วรรณศรี (อิสระ) 
 • วีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ) 
 • ศุภชัย ตันติคมน์ (อิสระ)
 • ประยูร ครองยศ (อิสระ)
 • ประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ (อิสระ)
 • ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ (อิสระ)  

 

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

 

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 88 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 22.15 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 11.39 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 10.13 ระบุว่าเป็น วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

 

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 79 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 28.88 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 9.05 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 7.33 ระบุว่าเป็น สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

 

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 53 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 26.89 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 10.99 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 7.58 ระบุว่าเป็น วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

 

 1. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 30 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 27.66 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 9.22 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 6.38 ระบุว่าเป็น สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์), วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) ในสัดส่วนที่เท่ากัน

 

 1. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 30 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 21.99 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 9.42 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 8.38 ระบุว่าเป็น สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

 

 1. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
 • อันดับ 1 ร้อยละ 91 ระบุว่าเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 29.36 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 10.64 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 8.09 ระบุว่าเป็น สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising