×

วันเลือกตั้งห้ามทำอะไรบ้าง?

โดย THE STANDARD TEAM
06.05.2022
  • LOADING...
วันเลือกตั้งห้ามทำอะไรบ้าง?

วันเลือกตั้งห้ามทำอะไรบ้าง?

 

  1. ห้ามผู้ใดใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน
  2. ห้ามทำเครื่องหมายอื่นบนบัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายกากบาท (X) 
  3. ระหว่างการลงคะแนน ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดในการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนน
  4. ห้ามผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนน
  5. ห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งให้ผู้อื่นเห็นว่าตนลงคะแนนเลือกผู้สมัครคนใด
  6. ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยง เครื่องดื่มสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง
  7. ห้ามเล่นการพนันหรือลงขันใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง

 

ติดตามข้อมูลทุกมิติเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งสำคัญของคน กทม. ได้ที่เว็บไซต์ http://bkkelection2022.wevis.info/ 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising