×

กกต. จัดอบรมผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. – ส.ก. เผยยังไม่มีร้องเรียนทุจริต แนะโหลดแอป Smart Vote รวมข้อมูลพึงระวังช่วงหาเสียง

05.04.2022
  • LOADING...
Election Commission organizes training

วันนี้ (5 เมษายน) อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) เพื่อให้ความรู้และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเลือกตั้ง ซึ่งวันนี้มีผู้สมัครทั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. มาร่วมงาน แต่มีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2 คน ที่ไม่มาร่วมอบรมฟังการบรรยายจาก กกต. คือ น.ต. ศิธา ทิวารี และ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ซึ่งได้แจ้งเหตุผลว่าจะขอใช้เวลาในการลงพื้นที่หาเสียง โดยมอบหมายให้ผู้แทนมาร่วมงานแทน ขณะเดียวกันยังมีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. อิสระ 3 คน ที่ไม่ได้มาร่วมอบรม 

 

ก่อนจะเข้าสู่การบรรยายระเบียบความรู้ของการเลือกตั้ง อิทธิพรได้ย้ำถึงการหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งทั้งหมด โดยขอให้ระมัดระวังการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง พร้อมกันนี้ยังย้ำถึงความสำคัญและประโยชน์ของแอปพลิเคชันตาสับปะรด และแอป Smart Vote ซึ่งมีสาระความรู้และรวบรวมคำวินิจฉัยของ กกต. ในทุกเรื่องเกี่ยวกับการฝ่าฝืนระเบียบการหาเสียง มาตรา 66 จึงอยากให้ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. เปิดเข้าไปอ่าน เพื่อจะได้ปฏิบัติตามและจะได้รู้ว่าการหาเสียงลักษณะไหนที่เข้าข่ายกระทำผิด

 

Election Commission organizes training

 

จากนั้นประธาน กกต. ได้กล่าวนำปฏิญาณตนให้ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. เพื่อให้ทุกคนให้คำมั่นสัญญาจะอยู่ในการเลือกตั้งด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย รู้แพ้รู้ชนะ ไม่หาเสียงใส่ร้ายกัน ไม่ซื้อเสียง และมีความเป็นมิตรกันทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง โดยเจตจำนงสุจริต 5 ข้อ คือ ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทำตามกฎหมายเลือกตั้งและระเบียบอย่างเคร่งครัด แข่งขันตามกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้สามัคคี จะรักษาความเป็นมิตร เป็นเพื่อนบ้าน ความเป็นญาติ เป็นพี่น้องในท้องถิ่นทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง และจะไม่สนับสนุน ร่วมมือในการทำผิดกฎหมาย ซื้อเสียงทุกรูปแบบ

 

Election Commission organizes training

Election Commission organizes training

Election Commission organizes training

Election Commission organizes training

 

อิทธิพรได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีผู้สมัคร ส.ก. 382 คน และผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 31 คน การที่มีจำนวนผู้สมัครเยอะเป็นเรื่องที่ดี แสดงว่าหลายฝ่ายให้ความสนใจต่อการเข้ามาทำหน้าที่บริหารเมือง และในการเลือกตั้งทุกครั้ง กกต. จะจัดทำเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครแต่ละคนจัดส่งถึงบ้านของประชาชนอยู่แล้ว การจดจำผู้สมัครจึงไม่น่าเป็นปัญหาอะไร ส่วนปัญหาร้องเรียนต่างๆ ยังไม่มีเข้ามาแต่อย่างใด 

 

Election Commission organizes training

Election Commission organizes training

Election Commission organizes training

Election Commission organizes training

 

กรณีการติดป้ายหาเสียงของแต่ละผู้สมัคร อิทธิพรระบุว่า ได้กำชับกับผู้สมัครทุกคนมาโดยตลอดว่าต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามที่ทาง กกต. กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยการติดป้ายจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ไม่กีดขวางทางสัญจรหรือการจราจร ซึ่งทางผู้อำนวยการส่วนท้องถิ่นสามารถขอให้มีการเคลื่อนย้ายหรือนำออกได้ หากว่าผู้สมัครจงใจฝ่าฝืนกฎหมายก็สามารถนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนต่อไปได้

 

Election Commission organizes training

Election Commission organizes training

Election Commission organizes training

Election Commission organizes training

Election Commission organizes training

Election Commission organizes training

Election Commission organizes training

Election Commission organizes training

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising