×

กาบัตรเลือกตั้งแบบไหนไม่ให้เป็นบัตรเสีย?

โดย THE STANDARD TEAM
06.05.2022
  • LOADING...
BKK คู่มือเลือกตั้ง-กาบัตรเลือกตั้งแบบไหนไม่ให้เป็นบัตรเสีย

กาบัตรเลือกตั้งแบบไหนไม่ให้เป็นบัตรเสีย?

 

  1. ห้ามทำเครื่องหมายอื่นบนบัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายกากบาท (X) 
  2. กากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมายที่กำหนดให้
  3. กรณีที่ไม่ต้องการเลือกผู้สมัครใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่อง ‘ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด’  

 

ติดตามข้อมูลทุกมิติเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งสำคัญของคน กทม. ได้ที่เว็บไซต์ http://bkkelection2022.wevis.info/ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising