×

ชัชชาติลุยชุมชนคลองเตย เสนอแผนปรับปรุงศูนย์เด็กอ่อนฯ ชี้ลงทุนน้อยได้มาก

โดย THE STANDARD TEAM
04.05.2022
  • LOADING...
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

วันนี้ (4 พฤษภาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) หมายเลข 8 ลงพื้นที่หาเสียงเขตคลองเตย ร่วมพูดคุยกับ ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป รวมทั้งผู้นำชุมชนคลองเตย เพื่อรับฟังความต้องการของชาวชุมชน ครู ผู้ปกครองที่โรงเรียนอนุบาลดวงประทีป ด้านที่อยู่อาศัยและศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนที่มีจำนวนไม่เพียงพอ 

 

ชัชชาติกล่าวว่า จากนโยบายรายเขตของทีมเพื่อนชัชชาติ พบว่าเขตคลองเตยมีปัญหาสำคัญเรื่องการสนับสนุนศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน เช่น ครูพี่เลี้ยงขาดสวัสดิการและมีรายได้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ขาดกำลังใจในการทำงาน ค่าอาหารของเด็กอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น กทม. ต้องเข้ามาดูแลและสนับสนุนศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนอย่างเพียงพอ 

 

โดยชัชชาติเสนอนโยบายพัฒนาศูนย์เด็กอ่อนและศูนย์เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน เพิ่มบุคลากร และจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการดูแลเด็กเล็ก รวมถึงปรับค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับค่าครองชีพและสอดคล้องกับค่าตอบแทนของตลาด เพิ่มค่าอาหารสำหรับเด็กอ่อนให้เป็น 40 บาทต่อวัน เพื่อให้ศูนย์เด็กอ่อนมีศักยภาพในการดูแลเด็กมากยิ่งขึ้น

 

“การพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนเป็นนโยบายที่เราทำน้อยแต่ได้เยอะ เพราะเด็กในวัย 0-6 ปี กำลังมีพัฒนาการที่สูงมาก ดังนั้นถ้าเราลงทุนกับศูนย์เด็กเล็กให้มีบริการพื้นฐานที่ดี จะยิ่งช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ดียิ่งขึ้น เราจะพยายามดูแลศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและกระจายไปในทุกเขตทุกแขวง” ชัชชาติกล่าว

 

ชัชชาติกล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมที่จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม ที่สวนลุมพินีว่า ตั้งใจนำเสนอผลจากการลงพื้นที่ 50 เขต กทม. กว่า 1,000 วันที่ผ่านมา ในการสำรวจปัญหาจริงร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครและประชาชน พร้อมนำเสนอนโยบายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับทราบอย่างชัดเจน เพื่อมีส่วนในการตัดสินใจใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในช่วงโค้งสุดท้าย เบื้องต้นวางแผนเป็นกิจกรรมในรูปแบบไม่ใหญ่ เพื่อเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด แต่มีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ให้ติดตาม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising