×

ชัชชาติ ย้ำนโยบายลดภาระและต้นทุนชีวิตให้กลุ่มแรงงาน เสริมระบบสาธารณสุขให้ครอบคลุม

โดย THE STANDARD TEAM
01.05.2022
  • LOADING...
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

วันนี้ (1 พฤษภาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) หมายเลข 8 ลงพื้นที่หาเสียงในเขตดอนเมืองและหลักสี่ ร่วมรับฟังปัญหาจากกลุ่มผู้นำชุมชนบริเวณชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา เนื่องในวันแรงงาน

 

ชัชชาติกล่าวว่า กทม. ต้องมีนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานในเมือง โดยเฉพาะนโยบายที่ช่วยลดภาระและต้นทุนในการใช้ชีวิตประจำวัน ครอบคลุมทั้งมิติการศึกษา สาธารณสุข และการเดินทาง เช่น พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อดูแลบุตรหลานแทนพ่อแม่ที่จำเป็นต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัว มีอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตลอดจนมีครูพี่เลี้ยงที่ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิภาพที่เหมาะสม 

 

สำหรับการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขต้องให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้แรงงานได้ เช่น รักษาโรคที่เกิดจากการทำงาน ให้บริการนอกเวลาทำงาน รวมทั้งต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการสัญจรทุกรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกกลุ่มคนทำงาน ให้สามารถเดินทางระหว่างที่พักอาศัยกับที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพตลอด 24 ชั่วโมง 

 

“วันแรงงานแห่งชาติถือเป็นวันสำคัญของเมือง เนื่องจากแรงงานเป็นผู้ขับเคลื่อนเมือง ดังนั้น กทม. ต้องมีหน้าที่สนับสนุนแรงงาน ไม่ว่าเป็นแรงงานในระบบหรือนอกระบบ เพราะว่าพวกเขาคือเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ​ กทม. ต้องดูแลคุณภาพชีวิตและลดต้นทุนในชีวิตประจำวันของแรงงานทุกคน” ชัชชาติกล่าว 

 

ชัชชาติกล่าวต่อไปว่า วันนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับลูกจ้างของ กทม. ที่ทำหน้าที่กวาดขยะ ทราบว่าทำงานมานาน 8 ปี แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านสวัสดิภาพของแรงงานสังกัด กทม. โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตราย 

 

ชัชชาติกล่าวย้ำว่า กทม.จำเป็นต้องดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกจ้างสังกัด กทม. อย่างจริงจัง ในฐานะเป็นแรงงานผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ชาวกรุงเทพฯ ทุกคน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising