×

ชัชชาติ ลงพื้นที่บางกะปิ-สะพานสูง ชูนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมประเมินผลงานผู้ว่าฯ-ผอ.เขต

โดย THE STANDARD TEAM
24.04.2022
  • LOADING...
ชัชชาติ

วันนี้ (24 เมษายน) ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) หมายเลข 8 ลงพื้นที่เขตบางกะปิและเขตสะพานสูง พบปะผู้ค้าและประชาชนที่ตลาดเช้าแฟลตคลองจั่น ตลาดหมู่บ้านสหกรณ์เคหะสถาน ตลาดสัมมากร และตลาดตะวันนา พร้อมรับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนคลองบางม้า ชุมชนกระทุ่มเดียว ชุมชนนักกีฬาแหลมทอง รับฟังปัญหาเส้นเลือดฝอยด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเชื่อมต่อชุมชนกับถนนสายหลัก ปัญหาขยะในลำคลอง การเข้าถึงบริการสาธารณสุข การขาดแคลนพื้นที่สาธารณะ และปัญหาไม่สามารถจดทะเบียนเป็นชุมชน 

 

ชัชชาติกล่าวว่า ปัญหาในแต่ละชุมชนมีหลากหลาย ดังนั้นการแก้ไขปัญหาของชุมชนจะต้องให้ประชาชนเข้ามาร่วมตัดสินใจ เนื่องจากประชาชนรู้ดีที่สุดว่าเกิดปัญหาอะไร และต้องการวิธีไหนในการแก้ไข ชัชชาติเสนอนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่างๆ ตั้งแต่ในระดับเขตจนไปถึงระดับ กทม. 

 

นอกจากนี้ยังมีนโยบายเปิดพื้นที่ให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจการทำงานของผู้ว่าฯ กทม. และผู้อำนวยการเขตผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนกำหนดทิศทางการทำงานของ กทม. และมีผลทำให้การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น ด้านผู้ปฏิบัติงานก็ได้รับเสียงสะท้อนต่อการทำงานจากประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานของ กทม. โปร่งใส ถือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่อีกด้วย

 

“กระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องมีความโปร่งใสและเข้าถึงประชาชนในวงกว้างที่สุด ผ่านการพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อป้องกันการเสนอความคิดเห็นซ้ำซ้อน ร่วมกันกับการประสานงานกับอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการประเมินผล” ชัชชาติกล่าว 

 

นอกจากนี้ ชัชชาติยังเน้นย้ำเรื่องแนวคิด ‘ผู้ว่าฯ สัญจร’ หรือการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชน และรับฟังข้อวิจารณ์จากประชาชนโดยตรง ตั้งเป้าหมายร่วมประชุมกับ 400 ชุมชน ใน 50 เขต ให้ครบในระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้ประชาชนร่วมสร้างกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้น และเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising