×

กทม. เปิดตัวรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ถึงบ้าน ‘BMV’ ให้บริการเชิงรุก ลดการเดินทาง และเสี่ยงใช้รถสาธารณะ

08.09.2021
  • LOADING...
BMV

ภาพรวมการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานคร ว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยโควิดใหม่จำนวนหลายพันรายต่อวัน

 

ขณะที่การดูแลผู้ป่วยในขณะนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ Community Isolation (CI) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด ที่ไม่สามารถทำการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI) ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต รวมทั้งสิ้น 70 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 9,664 เตียง เปิดรับผู้ป่วยแล้ว 64 แห่ง โดยแยกผู้ป่วยโควิดออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ มีการคัดกรองอาการและดูแลเบื้องต้น เพื่อรอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล ลดปัญหาการแพร่ระบาดและติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งได้ร่วมกับเครือข่ายผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน จัดตั้งศูนย์แยกกักในชุมชน (Semi Community Isolation) จำนวน 57 แห่ง สามารถรับผู้ป่วยได้ 1,427 เตียง เพื่อให้ชุมชนที่เข้มแข็งสามารถดูแลผู้ป่วยซึ่งเป็นคนในชุมชนเดียวกันเองได้

 

ต่อมาวันนี้ (8 กันยายน) กรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ด้วยรถวัคซีนเคลื่อนที่ถึงบ้าน BKK Mobile Vaccination Unit: BMV เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่ ลดการเดินทาง และความเสี่ยงจากการใช้บริการรถสาธารณะ คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ภายในสัปดาห์หน้านี้

 

สำหรับรถฉีดวัคซีนถึงบ้าน BMV เป็นการดัดแปลงรถโดยสาร นำร่อง 1 คัน โดยเป็นการสนับสนุนจากเครือข่ายภาคเอกชน และไม่ใช้งบประมาณทางราชการแต่อย่างใด มีทีมแพทย์ พยาบาล ให้บริการเชิงรุกถึงชุมชน หรือจุดที่อยู่ใกล้ชุมชนมากที่สุด ซึ่งจะใช้ทีมแพทย์พยาบาลในจำนวนที่น้อยกว่าทีม Bangkok CCRT แต่จะยังคงประสิทธิภาพการให้บริการที่มีมาตรฐาน โดยภายในรถจะติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น อาทิ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดอุณหภูมิ ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาวัคซีน อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เตียงสนาม และเครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) เพื่อให้สามารถฉีดวัคซีนได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกับมาตรฐานในโรงพยาบาล 

 

BMV

BMV

BMV

BMV

BMV

BMV

BMV

BMV

BMV

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising