×

ยอดขายสาขาเดิมวูบ ไม่ได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นรัฐ ทำรายได้ ‘บิ๊กซี’ ปี 2563 ลด 11.3% เหลือ 1.1 แสนล้าน กำไรหล่น 40.1% เหลือ 3.9 พันล้าน

24.02.2021
  • LOADING...
ยอดขายสาขาเดิมวูบ ไม่ได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นรัฐ ทำรายได้ ‘บิ๊กซี’ ปี 2563 ลด 11.3% เหลือ 1.1 แสนล้าน กำไรหล่น 40.1% เหลือ 3.9 พันล้าน

ภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนตัว กำลังซื้อที่ลดลงของผู้บริโภค รวมถึงการหายไปของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของ ‘บิ๊กซี’ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 4 ปี 2562 ยังได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ‘ชิมช้อปใช้’ ในขณะที่ไตรมาส 4 ของปี 2563 ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ‘คนละครึ่ง’ เมื่อรวมกับปัจจัยอื่นๆ ทำให้รายได้และกำไรในปี 2563 ต่างลดลงทั้งรายได้และกำไร

 

จากข้อมูลที่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC รายงานผลประกอบการปี 2563 พบว่า ภาพรวมมี 157,708 ล้านบาท ลดลง 16,329 ล้านบาท หรือ 9.4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากการลดลงของยอดขายในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มเวชภัณฑ์และเทคนิค และกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงรายได้อื่นที่ลดลงของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เนื่องจากการให้ส่วนลดค่าเช่าและอัตราการเช่าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

 

ขณะที่ค่าใช้จ่าย 152,213 ล้านบาท ลดลง 7.9% หรือ 13,102 ล้านบาท จากต้นทุนขาย ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับยอดขายที่ลดลง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลง เนื่องจากการควบคุมต้นทุนและการปรับโครงสร้างองค์กรให้เกิดความเหมาะสม

 

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 10,612 ล้านบาท ลดลง 2,953 ล้านบาท หรือ 21.8% ส่วนกำไรสุทธิ 4,552 ล้านบาท ลดลง 41.4% จากที่เคยทำได้ 7,774 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา

 

เมื่อเจาะลงไปในกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งดำเนินการภายใต้แบรนด์ ‘บิ๊กซี’ พบว่า รายได้รวมอยู่ที่ 112,566 ล้านบาท ลดลง 14,338 ล้านบาท หรือ 11.3% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมาจากรายได้จากการขายสินค้าอยู่ที่ 100,072 ล้านบาท ลดลง 10.2% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

สาเหตุหลักเกิดจากอัตราการเติบโตของยอดขายต่อสาขาเดิมลดลง 15.3% (ยอดขายต่อสาขาเดิม เมื่อไม่รวมยอดขายสินค้า B2B ลดลง 17.5%) ในขณะที่รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสถานที่และรายได้อื่นเท่ากับ 12,494 ล้านบาท ลดลง 19.5% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสรุปแล้วกำไรสุทธิอยู่ที่ 3,959  ล้านบาท ลดลง 40.1% จากปีก่อนที่ทำได้ 6,604 ล้านบาท 

 

BJC ระบุว่า กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ยังคงขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 4/63 ได้เปิดมินิบิ๊กซีทั้งหมด 65 สาขา (ปิด 3 สาขา) และเปลี่ยนบิ๊กซีมาร์เก็ตเป็นบิ๊กซีดีโป้ 2 สาขา (ปิดบิ๊กซีมาร์เก็ต 1 สาขา) 

 

ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวนสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด 152 สาขา (บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์และบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า) บิ๊กซีมาร์เก็ต 61 สาขา (บิ๊กซีมาร์เก็ต บิ๊กซีฟู้ดเพลส และบิ๊กซีดีโป้) มินิบิ๊กซี 1,215 สาขา (รวมสาขาแฟรนไชส์ 61 สาขา) และร้านขายยาเพรียว 144 สาขา

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories