×

สภาล่างภูฏานมีมติให้การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมายอีกต่อไป

10.06.2019
  • LOADING...

ภูฏาน ชาติเล็กๆ ในเอเชียใต้ ถือเป็นชาติล่าสุดที่มีท่าทีสนับสนุนสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในสังคม โดยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาผู้แทนราษฎรของภูฏานมีมติยกเลิกกฎหมายอาญา มาตรา 213 และ 214 ให้ ‘การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันไม่ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายอีกต่อไป’ คาดวุฒิสภาจะมีมติเห็นชอบในวันนี้ (10 มิ.ย.)

 

ท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากรัฐสภาไต้หวันผ่านร่างกฎหมายครั้งประวัติศาสตร์ อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นชาติแรกในเอเชียอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้กลุ่ม LGBTQ ในภูฏานซึ่งเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ ในสังคมและไม่ได้ถูกให้ความสำคัญรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่สภาล่างนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเข้าพิจารณาในสภา

 

“พวกเราเป็นคนกลุ่มเล็กๆ ในสังคม เป็นคนชายขอบ เมื่อประเด็นสิทธิของพวกเราถูกพิจารณาในสภา ทำให้พวกเรามีความสุขมากๆ”

 

ทางด้าน นัมเกย์ เชอร์ริง รัฐมนตรีคลังของภูฏาน ระบุว่าแม้กฎหมายดังกล่าวจะไม่เคยถูกใช้ลงโทษแก่กลุ่ม LGBTQ ในประเทศ แต่ก็เป็นจุดด่างพร้อยที่อาจส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศ ถือเป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศครั้งแรก นับตั้งแต่ภูฏานปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อปี 2008

 

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับ LGBTQ ในภูฏานยังคงไม่เข้มแข็งและมีไม่มากนัก อีกทั้งยังไม่มีขบวนงานไพรด์อย่างจริงจัง และ LGBTQ ส่วนใหญ่ยังคงถูกเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะในพื้นที่การศึกษา คนภูฏานจำนวนไม่น้อยยังไม่เข้าใจคอนเซปต์ของ LGBTQ มากนัก ส่งผลให้ LGBTQ จำนวนมากไม่ได้เรียนหนังสือต่อและเข้าไม่ถึงโอกาสทางสังคมที่พวกเขาพึงจะได้รับ

 

ภาพ: Apisak Kanjanapusi / Shutterstock

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories