×

ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์ ประสานเสียง ตั้ง กมธ. ตรวจสอบงบแก้โควิด-19 เพื่อความโปร่งใส ไม่ซ้ำเติมประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
30.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (30 พฤษภาคม) ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย นำ ส.ส. จากหลากหลายพรรคการเมืองรวม 20 คน ร่วมกันเสนอญัตติเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท

 

อย่างไรก็ตาม ภราดรเห็นว่า กรอบการใช้จ่ายเงินที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด มีเพียงกรอบแต่ยังไม่มีรายละเอียดของโครงการและระยะเวลาการนำเสนอโครงการ รวมถึงระยะเวลากลั่นกรองโครงการก่อนการพิจารณาอนุมัติค่อนข้างน้อย หากมีการใช้จ่ายไม่ตรงเป้าหมาย ไม่โปร่งใส เม็ดเงินรั่วไหล จะสร้างความเสียหายเสมือนเป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และบรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการใช้จ่ายเงินกู้ที่ให้เกิดการจ้างงานและรายได้ด้วย

 

ด้าน สาธิต วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ นำ ส.ส. ของพรรค แถลงว่า ตนและคณะร่วมกันเข้าชื่อเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่นเดียวกัน โดยระบุว่าการกู้เงินดังกล่าวมีจำนวนสูงถึง 1 ล้านล้านบาท แต่กรอบการใช้จ่ายเงินในบัญชีแนบท้าย มีเพียงกรอบกว้างๆ ไม่มีรายละเอียดโครงการ

 

ขณะเดียวกัน เห็นว่าการชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องที่ระบุถึงความเร่งด่วนจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินอย่างรวดเร็ว ยิ่งทำให้เห็นว่าเวลาในการพิจารณากลั่นกรองโครงการก่อนอนุมัติมีน้อย หากมีการใช้จ่ายไม่ตรงตามเป้าหมายไม่โปร่งใส เกิดการรั่วไหล จะยิ่งกลายเป็นการสร้างความเสียหายซ้ำเติมประชาชน 

 

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการต่างๆ จึงควรมีการตั้งคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

 


 

ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories