×

แพทย์คลินิกมลพิษฯ เตือนกลุ่มเสี่ยงระวังอันตรายฝุ่น PM2.5 ควรสังเกตอาการ-เช็กค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้าน

โดย THE STANDARD TEAM
09.11.2023
  • LOADING...

วันนี้ (9 พฤศจิกายน) พญ.ธนินท์ธร สินสมบูรณ์ทอง แพทย์อายุรกรรมโรคเลือด หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ซึ่งเป็นแพทย์ประจำคลินิกมลพิษทางอากาศ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กล่าวเตือนประชาชนในกรุงเทพมหานครว่า ขอประชาชนอย่าประมาทในเรื่องฝุ่น PM2.5 เพราะมีแนวโน้มที่ฝุ่น PM2.5 อาจสูงขึ้นในทุกปี 

 

โดยขอให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่ฝุ่นเยอะ และหมั่นตรวจเช็กคุณภาพอากาศจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่ทางรัฐบาลรายงาน สำหรับผู้ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งได้ แนะนำให้สวมใส่หน้ากากอนามัย N95 สวมใส่เสื้อผ้าปกคลุมพื้นผิวร่างกายให้มิดชิดเพื่อป้องกันการสัมผัสฝุ่น เมื่อกลับถึงบ้านให้อาบน้ำชำระล้างฝุ่นออกไป เพื่อไม่ให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง เยื่อบุต่างๆ และดื่มน้ำมากๆ   

 

พญ.ธนินท์ธรกล่าวต่อว่า อาการผู้ป่วยจากฝุ่น PM2.5 ส่วนใหญ่ที่พบคือ อาการระบบทางเดินหายใจ หายใจไม่สะดวก หายใจติดขัด มีน้ำมูกใส ไอ น้ำตาไหล มีผื่นแพ้คันขึ้นตามผิวหนัง หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นให้รีบมาโรงพยาบาลพบแพทย์ 

 

สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังสุขภาพเป็นพิเศษคือ กลุ่มที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ ปอด หัวใจ เด็ก และผู้สูงอายุ กลุ่มนี้หากสัมผัสฝุ่น PM2.5 เสี่ยงมีอาการที่รุนแรงกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่น เนื่องจากอาการมักจะควบคุมไม่ได้ อาการจะยิ่งกำเริบหนักขึ้น 

 

อย่างไรก็ตาม สถิติผู้ป่วยล่าสุดที่เข้ารับการรักษากับคลินิกมลพิษทางอากาศ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) รวม 692 คน เป็นผู้มีโรคประจำตัวสูงถึงร้อยละ 90.4 โดยเป็นผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคอาการเกี่ยวกับตา  

 

เดือนที่มีผู้ป่วยเฉลี่ยสูงสุดคือเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงที่มีค่าฝุ่น PM2.5 สูงมาก โดยเดือนมกราคมมี 180 คน รองลงมา เดือนกุมภาพันธ์มี 151 คน และเดือนมีนาคมมี 100 คน 

 

ด้าน พีระยุทธ สุขแก้ว นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  กล่าวว่า นอกจากในส่วนของการคัดกรองและตรวจวินิจฉัยของแพทย์แล้ว คลินิกมลพิษทางอากาศยังได้ร่วมกับสำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น รวมถึงแกนนำสุขภาพในชุมชน เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากฝุ่น PM2.5 ในชุมชน

 

ร่วมกันในรูปแบบ Bangkok Health Zoning โดยมุ่งเน้นการตรวจวัดและแจ้งเตือนค่าฝุ่นประจำวัน การลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเสี่ยง (เด็ก สตรีตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว) และการเฝ้าระวังติดตามค่าฝุ่นในสถานประกอบการ โดยการเรียนรู้ค่าฝุ่นประจำวัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM2.5 มีการส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ค่าฝุ่นประจำวันผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ 

 

พีระยุทธกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ‘คลินิกมลพิษทางอากาศออนไลน์’ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น ซึ่งในแอปพลิเคชันฯ ประชาชนสามารถสแกน QR Code เพื่อดูผลการตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ประจำวันได้ สามารถเข้าไปเรียนรู้แนวทางป้องกันตนเองจากฝุ่น PM2.5 รวมถึงสามารถเข้าไปประเมินอาการตนเองเบื้องต้น โดยจะมีพยาบาลอาชีวอนามัยทำหน้าที่โทรศัพท์ไปประเมินอาการเบื้องต้นก่อน หากมีอาการที่รุนแรงหรือเข้าข่ายที่ต้องพบแพทย์ก็จะนัดมาพบแพทย์ต่อไป

 

สำหรับคลินิกมลพิษทางอากาศ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่น PM2.5 ทุกวันในวันและเวลาราชการ รวมถึงให้บริการพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและติดตามอาการทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ที่ชั้น 22 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 0 2289 7221 หรือเฟซบุ๊ก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising