×

บลจ.บัวหลวง แจงถือหุ้น STARK ผ่าน 4 กองทุน สัดส่วนกองละ 0.4-0.6%

03.06.2023
  • LOADING...
หุ้น STARK

จากกรณีที่ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ได้ตามกำหนด จากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำงบการเงิน และอาจมีประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตภายใน ส่งผลให้มูลค่าบริษัทของ STARK ดิ่งลงอย่างหนักจากกว่า 3 หมื่นล้านบาท มาเหลือเพียง 2.9 พันล้านบาท 

 

มูลค่าที่ลดลงอย่างมากของ STARK ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น STARK ในวงกว้าง และส่วนหนึ่งคือกองทุนต่างๆ ที่ถือหุ้น STARK อยู่ด้วย 

 

ล่าสุด บลจ.บัวหลวง ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับความกังวลที่เกิดขึ้นว่า กองทุนมิได้นิ่งนอนใจและได้ดำเนินการบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวังมาโดยตลอด สำหรับหุ้น STARK ที่กองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ.บัวหลวง ถือครองอยู่นั้น แบ่งเป็น 4 กองทุน ได้แก่ 

 

  1. กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ถือหุ้นทั้งหมด 76 ตัว และมีสัดส่วนการลงทุนใน STARK 0.6% 
  2. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ถือหุ้นทั้งหมด 72 ตัว และมีสัดส่วนการลงทุนใน STARK 0.6%
  3. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ ถือหุ้นทั้งหมด 73 ตัว และมีสัดส่วนการลงทุนใน STARK 0.5%
  4. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 ถือหุ้นทั้งหมด 69 ตัว และมีสัดส่วนการลงทุนใน STARK 0.4%

 

สำหรับการจัดสัดส่วนการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวในพอร์ตลงทุนนั้น ทีมผู้จัดการกองทุนนอกจากวิเคราะห์ถึงโอกาสในการลงทุน ยังได้มีการกระจายการลงทุนและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยไม่ให้ไปกระจุกในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไป รวมถึงความเสี่ยงจากตลาด และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของแต่ละกองทุนโดยรวมในระยะยาวจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising