×

ศาลล้มละลายกำหนดวันไต่สวน ‘สินมั่นคง’ ขอฟื้นฟูกิจการ 18 ส.ค. นี้

23.05.2022
  • LOADING...
สินมั่นคงประกันภัย

สรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทสินมั่นคงประกันภัย ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยเสนอตัวบริษัทสินมั่นคงเป็นผู้บริหารแผนเองนั้น ล่าสุดศาลล้มละลายกลางได้ส่งหมายไปยังเจ้าหนี้ต่างๆ ของบริษัทสินมั่นคงแล้ว ซึ่งมีเจ้าหนี้หลายประเภทตั้งแต่ธนาคารไปจนถึงเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่แจ้งเคลมหรือใช้สิทธิเรียกร้องแล้วรวมกว่า 3 แสนรายจากกรมธรรม์ทั้งหมด 2 ล้านกรมธรรม์

 

โฆษกศาลยุติธรรม ระบุว่า ศาลจะนัดไต่สวนผู้ร้อง ผู้คัดค้าน ในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ ส่วนจะมีบรรดาเจ้าหนี้หรือผู้แทนเข้ามาคัดค้านหรือไม่ ก็ต้องรอดูในส่วนของลูกค้าที่เป็นผู้เอาประกันที่มีการแจ้งเคลมแล้ว ซึ่งถือเป็นเจ้าหนี้ด้วยกลุ่มหนึ่งหากจะเข้ามาในคดีเองทั้งหมดกว่าสามแสนกว่าคนอาจจะทำได้ยาก แต่อาจรวมตัวกันตั้งตัวแทนเข้ามาดูแลส่วนได้เสียของตนในคดีอาจจะเป็นการดีกว่า ในการแจ้งของศาลจะมีการแจ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศทางหนังสือพิมพ์ที่แพร่หลาย

 

สำหรับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้จะคล้ายกับกรณีของบริษัทการบินไทยที่ฟื้นฟูกิจการ และมีลูกค้าที่บินกับการบินไทยแล้วสะสมไมล์ ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือซื้อตั๋วแล้วแต่เลื่อนการเดินทางซึ่งถือเป็นเจ้าหนี้ทั้งสิ้น และมีจำนวนมาก ก็มีการแบ่งเป็นกลุ่มๆ และตั้งผู้แทนรับมอบอำนาจเข้ามาในคดี เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูและตั้งผู้ทำแผนฯ แล้ว ก็จะเป็นงานของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

“การฟื้นฟูกิจการจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เพราะจะทำให้กิจการดำเนินต่อไปได้ ที่อาจทำให้บริษัทที่ฟื้นฟูมีมูลค่ามากกว่าการนำทรัพย์สินไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาแบ่งกัน ซึ่งจะเป็นกรณีที่บริษัทเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ซึ่งหากกิจการไม่มีทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากนัก เจ้าหนี้แต่ละรายอาจจะได้รับชำระหนี้คืนน้อยกว่าที่จะได้รับในการฟื้นฟูกิจการ” สรวิศกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising