×

ธปท. เปิดช่องให้ บสย. ค้ำประกันซอฟต์โลนเพิ่มเติมปีที่ 3-10 ในวงเงิน 57,000 ล้านบาท

29.10.2020
  • LOADING...
ธปท. เปิดช่องให้ บสย. ค้ำประกันซอฟต์โลนเพิ่มเติมปีที่ 3-10 ในวงเงิน 57,000 ล้านบาท

จาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมามีวิกฤตโควิด-19 ทำให้ ธปท. ออกมาตรการให้สถาบันการเงินช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง เช่น การพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย ฯลฯ ซึ่งสะท้อนจากตัวเลขการจัดชั้นหนี้เสื่อมคุณภาพ และ NPL ที่ผ่านมายังไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

 

ทั้งนี้ NPL ของธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 3 อยู่ที่ 3.14% เทียบกับไตรมาส 2 ที่ 3.09% โดย ธปท. ยังสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ในส่วนของมาตรการสินเชื่อซอฟต์โลนที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่ราว 300,000 ล้านบาท ขณะนี้

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จะเข้ามาช่วยค้ำประกันในปีที่ 3-10 ในวงเงิน 57,000 ล้านบาท (โดยเฉลี่ยวงเงินจะอยู่ที่รายละ 1.7 ล้านบาทต่อราย) 

 

อย่างไรก็ตามทาง ธปท. หวังว่าจะทำให้ลูกหนี้ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อซอฟต์โลนได้ง่ายขึ้น โดยลูกหนี้ที่เคยขอสินเชื่อซอฟต์โลนไปแล้ว แต่สถาบันการเงินไม่มีความมั่นใจที่จะปล่อยกู้ ก็สามารถกลับมาติดต่อขอสินเชื่อใหม่ได้

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising