×

บอร์ด ธปท. มีมติแต่งตั้ง-โยกย้าย ‘ผู้บริหารระดับสูง’ 5 ตำแหน่ง ดัน ‘ปิติ’ นั่งผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน มีผล 1 ต.ค. 64

30.07.2021
  • LOADING...
ธนาคารแห่งประเทศไทย

พฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วานนี้ (29 กรกฎาคม) ว่า คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้  

 

  1. เลื่อนตำแหน่ง ปิติ ดิษยทัต ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน

 

  1. เลื่อนตำแหน่ง สุวรรณา เชื้อบุญชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สายกฎหมาย เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกฎหมาย

 

และที่ประชุมฯ รับทราบการโยกย้ายของผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

 

  1. ย้าย นวอร เดชสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

 

  1. ย้าย รุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน

 

  1. ย้าย ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และวางแผนองค์กร

 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising