×

แบงก์ชาติรับ มีธนาคารเอี่ยวเก็งกำไรค่าเงิน สั่งลงโทษและติดตามใกล้ชิด

30.01.2018
  • LOADING...

แบงก์ชาติตรวจพบ มีสถาบันการเงินเอื้อธุรกรรมเก็งกำไรค่าเงิน สั่งลงโทษและมอนิเตอร์ธุรกรรมเข้มข้น

 

วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการยกระดับความเข้มงวดในการติดตามการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของผู้ร่วมตลาดในช่วงที่ผ่านมา แบงก์ชาติพบว่ามีสถาบันการเงินในประเทศไทยบางแห่งเอื้อให้เกิดธุรกรรมที่เข้าข่ายขัดกับมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท จึงได้ดำเนินการตักเตือนและลงโทษสถาบันการเงินที่มีพฤติกรรมดังกล่าว

 

ขณะที่ จันทวรรณ สุจริตกุล โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่าการลงโทษมีหลายแบบแล้วแต่กรณี เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ หรือการงดทำธุรกรรมด้วย ซึ่งการลงโทษครั้งนี้ธนาคารที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยตรงไปแล้ว เชื่อว่าจะมีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

ทั้งนี้ขอกำชับว่าแบงก์ชาติมีนโยบายและมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท และขอให้สถาบันการเงินงดทำธุรกรรมที่อาจขัดกับเจตนารมณ์ของมาตรการป้องปรามการเก็งกำไร โดยที่แบงก์ชาติจะยังคงติดตามและตรวจสอบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถึงทบทวนมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเงินทุนเคลื่อนย้ายต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม แบงก์ชาติไม่ได้ให้ข้อมูลว่าสถาบันการเงินที่โดนลงโทษนั้นมีกี่แห่ง เป็นที่ใด และได้รับบทลงโทษอย่างไรบ้าง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising