×

แบงก์ชาติเผย สถิติตรวจจับ ‘บัญชีม้า’ พุ่งขึ้นกว่าเท่าตัวภายในไม่กี่เดือน เตรียมถกธนาคารหาทางล้อมคอก ป้องกันเยาวชนตกเป็นเหยื่อ

21.09.2022
  • LOADING...
บัญชีม้า

ธปท. เผย สถิติตรวจจับบัญชีม้าพุ่งขึ้นกว่าเท่าตัวภายใน 4 เดือน เตรียมหารือธนาคารจำกัดวงเงินต่อวันในการทำธุรกรรมสำหรับกลุ่มเยาวชน หลังพบตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมากขึ้น

 

สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงแนวทางการกำกับดูแลปัญหาการว่าจ้างให้บุคคลอื่นเปิดบัญชีเพื่อใช้ในการทำทุจริต หรือที่เรียกว่าบัญชีม้าที่มีปริมาณมากขึ้นในปัจจุบัน โดยบางส่วนของผู้ถูกว่าจ้างยังเป็นเยาวชนด้วยว่า ปัจจุบันสถิติการตรวจจับบัญชีม้าได้เพิ่มสูงขึ้น โดยเห็นได้จากสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่พบว่าจำนวนบัญชีม้าที่ธนาคารส่งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จาก 6,211 บัญชีในเดือนพฤษภาคม เป็น 14,369 บัญชีในเดือนสิงหาคม 2565 เนื่องด้วยในช่วงที่ผ่านมา ทางตำรวจและสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการตรวจจับและกวาดล้างบัญชีม้าอย่างต่อเนื่อง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ทั้งนี้ ธปท. ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด เช่น ตำรวจไซเบอร์ (บช.สอท.), กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สำนักงาน ปปง. และสำนักงาน กสทช. รวมถึงสมาคมธนาคารไทยและธนาคารทุกแห่ง แก้ไขปัญหา ตั้งแต่การกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีการเปิดบัญชีไปใช้ในการทำทุจริต การตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกรณีบัญชีม้า และเมื่อตรวจพบให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและรายงานต่อสำนักงาน ปปง. รวมถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอายัดบัญชี และสนับสนุนข้อมูลสำหรับสืบสวนสอบสวนอย่างทันกาล

 

สำหรับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า มิจฉาชีพในปัจจุบันมีการว่าจ้างให้เยาวชนเปิดบัญชีธนาคารหรือบัญชีม้าจำนวนมากขึ้น ธปท. ขอชี้แจงว่าหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีของเยาวชน โดยปกติธนาคารมีระเบียบการเปิดบัญชีที่กำหนดอายุขั้นต่ำที่สามารถเปิดบัญชีไว้ ซึ่งหากอายุไม่ถึงตามเงื่อนไขจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และจะต้องให้ผู้ปกครองมาร่วมเปิดบัญชีด้วย 

 

อย่างไรก็ตาม เยาวชนยังสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองหากอายุเกินขั้นต่ำที่กำหนด ซึ่งกลุ่มลูกค้าดังกล่าวถูกจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง ซึ่งอาจไม่เท่าทันเหล่ามิจฉาชีพและอาจตกเป็นเหยื่อได้ ธปท. จึงให้ความสำคัญกับกลุ่มเหล่านี้ โดยได้ให้ธนาคารมีการติดตามความเคลื่อนไหวธุรกรรมโดยเฉพาะกลุ่มนี้เป็นพิเศษ หากพบธุรกรรมผิดปกติจะต้องดำเนินการตอบสนองโดยเร็ว และมีการจำกัดวงเงินต่อวันในการทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Banking ตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า

 

“ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดวงเงินมาตรฐานสำหรับกลุ่มเยาวชน ซึ่ง ธปท. อยู่ระหว่างหารือกับธนาคาร เพื่อพิจารณากำหนดวงเงินที่เหมาะสมตามความเสี่ยงของกลุ่มต่อไป” ผู้บริหาร ธปท. ระบุ

 

นอกจากนี้ ธปท. ยังอยากฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการทำธุรกรรม เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพ ดังนี้ 

 

  • ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ที่จะได้จากการรับจ้างเปิดบัญชี เพราะสุดท้ายอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดี ไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้รับ

 

  • หากมีเงินเข้าบัญชีโดยไม่ทราบที่มา ต้องไม่โอนเงินกลับไปให้คนที่ไม่รู้จัก เพราะเราอาจถูกหลอกให้โอนเงินผิดกฎหมายและกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ควรแจ้งธนาคารเมื่อได้รับเงินโดยไม่ทราบที่มาทุกครั้ง

 

  • มีสติ ไม่หลงเชื่อกับรางวัลหรือผลประโยชน์ที่มีการเสนอโดยไม่มีเหตุผล หรือไม่หลงเชื่อใครง่ายๆ โดยเฉพาะโทรมาทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ธนาคาร เรียกตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพราะเจ้าหน้าที่รัฐหรือธนาคารไม่มีการดำเนินการลักษณะดังกล่าว

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising